ROK PO D?UGO WYCZEKIWANYM ?LUBIE, PARA BNEI MENASZE DOCZEKA?A SI? SYNA

ROK PO D?UGO WYCZEKIWANYM ?LUBIE, PARA BNEI MENASZE DOCZEKA?A SI? SYNA

Para Bnei Menasze z Tiberias niedawno ?wi?towa?a brit mila swojego pierwszego syna. Pinhas i Linor Vaiphei pobrali si? w zesz?ym roku w Izraelu po tym, jak Linor przy wsparciu Shavei Israel zrobi? alije z Manipur w Indiach. M?oda para czeka?a pi?? d?ugich lat na ponowne zjednoczenie z ?ydowskim narodem. Na zdj?ciach wida? nowonarodzonego Ziva Vaiphei, z sandakiem (ojcem chrzestnym), wujem Ziv Ovadi? Manlun, ?on? siostry Linor.

Shavei Israel ?yczy szcz??liwym rodzicom Mazal Tov. Niech b?d? b?ogos?awieni w swoim przymierzu z Abrahamem i niech uda im si? wychowa? synka na dumnego ?yda w Ziemi Izrael.

Na fotografii:?Avi Hangshing