Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

Paraszat Wajece – Trzech mocarzy, trzy modlitwy; trzy ?ydowskie do?wiadczenia.

Talmud w Traktacie Berachot 26b przekazuje nam: “Rabin Jose powiedzia?, ?e nasi praojcowie ustanowili dla nas trzy modlitwy: Abraham ustanowi? modlitw? szachrit – jak zosta?o powiedziane ?Abraham wsta? rano?; Izaak ustanowi? Minch?, jak oznajmiono: “Izaak po po?udniu poszed? rozmawia?”; Jakub ustanowi? Maariw, co okre?laj? s?owa “a on przyszed? na miejsce”.

Abraham reprezentuje poranek a nawet ?wit. Jego do?wiadczenie Boga jest bezkrytyczne, bez niebezpiecze?stwa. Jest to jednokierunkowy drogowskaz skierowany ku przysz?o?ci i b?ogos?awie?stwom, zaufaniu i m?stwu. Z tego powodu rabini ucz? si? od Abrahama, ?e ochoczo “wstawa? wcze?nie rano”, aby si? modli?.

Read more