Paraszat Teruma

Bereszit, pierwsza ksi?ga Tory, to historia naszych korzeni, ?wiata i narodu. Szemot, ksi?ga kt?r? obecnie czytamy, jest histori? naszej drogi do wolno?ci i niepowodze? na tej ?cie?ce. Sk?ada si? z trzech cz??ci: niewolnictwo w Egipcie i nasze oswobodzenie, objawienie na Synaju oraz Miszkan. Te trzy cz??ci odpowiadaj? przesz?o?ci, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci. Miszkan, jego budowanie, tworzenie… Read More Paraszat Teruma

Parasza Ree – Duchowa ekstaza!

Duchowo?? jest ekstatycznym do?wiadczeniem, kt?re najpro?ciej mo?na dozna? w samotno?ci. Osobiste doznanie wi?zi z Bogiem to co?, czego nie da si? opisa?. Cz?sto postacie z Tory do?wiadczaj? Boga w najbardziej osobistych i prywatnych momentach: ?Noe, dzi?kuj?c Bogu za przetrwanie; Pierwsze spotkanie Abrahama; Og?oszenie brzemienno?ci Sary; Sen Jakuba; Moj?esz modli si? o ?ycie siostry i oczywi?cie… Read More Parasza Ree – Duchowa ekstaza!

Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Zbyt radykalna teoria? Herezja? C??, przeanalizujmy to. Sefer Bereszit (Ksi?ga Rodzaju) ma bardzo jasny przekaz: Powstanie ?wiata i cz?owieka, kreacja, kszta?towanie cywilizacji i ostatecznie historia rodziny Abrahama w tym ?wiecie. Abraham zosta? wyr??niony, zosta? obdarzony wielkim narodem, kt?rego misj? jest nauczanie ?wiata o Bogu. Gdzie mieli tego dokona?? “Lech lecha me’artzecha” ? ?Id? do ziemi… Read More Paraszat Bamidbar – Mia?y by? tylko cztery ksi?gi Moj?eszowe; a potem co? posz?o nie tak …

Paraszat Szemini – Zbyt blisko s?o?ca…

Grecki mit o Ikarze m?wi o synu Dedala, mistrza rzemie?lniczego, kt?ry pr?buje uciec z Krety, u?ywaj?c specjalnych skrzyde?, kt?re jego ojciec przygotowa? dla niego z pi?r i wosku. Przed podr??? ojciec ostrzega Ikara, aby nie lecia? zbyt nisko poniewa? wilgotno?? morza uniemo?liwia?aby mu lot i ucieczk?, ale tak?e by nie lecia? zbyt wysoko, poniewa? s?o?ce… Read More Paraszat Szemini – Zbyt blisko s?o?ca…