Paraszat Wajikra

Paraszat Wajikra

Szukaj?c r??nic mi?dzy charakterem Sefer Szmot, a Sefer Wajikra zauwa?ymy, ?e w Ksi?dze Szmot dynamika jest od g?ry do do?u, natomiast w Ksi?dze Wajikra jest od do?u do g?ry. O co chodzi? ?eby zrozumie? t? odpowied? nale?y zda? pytanie o zwi?zek mi?dzy Bogiem a cz?owiekiem. W wielu tradycjach pojawia si? poj?cie, kt?re nie ma miejsca w tradycji ?ydowskiej. Tym poj?ciem jest prze?ycie religijne.

Read more