Paraszat KiTisa

Paraszat KiTisa

Kto nie s?ysza? o grzechu z?otego cielca? To jeden z kilku najpopularniejszych grzech?w zaraz obok zakazanego owocu, bratob?jstwa i Wie?a Babel. Jakkolwiek pojemno?? interpretacyjna tego wydarzenia jest du?a, to nie mo?emy nie odnie?? si? do niego przy okazji czytania parszy na ten tydzie?.

A gdy lud widzia?, ?e Moj?esz op??nia? zej?cie z g?ry, zgromadzi? si? wok?? Aarona i rzekli do niego: Nu?e, uczy? nam bog?w, kt?rzy p?jd? przed nami, nie wiemy bowiem, co si? sta?o z owym Moj?eszem, m??em, kt?ry nas wyprowadzi? z ziemi egipskiej. (Szemot 32:1)

Read more