Piosenkarz Bnei Menasze śpiewa dla świata

Piosenkarz Bnei Menasze śpiewa dla świata

Max Seiboi jest znanym wśród Bnei Menasze piosenkarzem. 39-latek występuje od 1998 roku, kiedy jeszcze mieszkał w Indiach. Swoją karierę kontynuował w Izraelu, odkąd zrobił aliję w 2007 roku z Manipur w północno-wschodnich Indiach.

Dzisiaj Max miał jeden z największych momentów w swojej karierze. Wystąpił w Jerusalem Prayer Breakfast miejscu zainicjowanym i prowadzonym przez członka Knesetu Roberta Ilatova, a współprzewodniczącym przez kongresmenkę USA Michele Bachmann. Każdego roku JPB gromadzi przywódców rządowych i wpływowych przywódców chrześcijańskich ze wszystkich środowisk na spotkanie w stolicy Izraela, aby modlić się o pokój w Jerozolimie.

Podczas gdy w zeszłym roku cały program musiał być wirtualny ze względu na Covid-19, w tym roku niewielka delegacja mogła osobiście zebrać się w Muzeum Przyjaciół Syjonu na to wydarzenie. Obrady były transmitowane na żywo do milionów za granicą.

Na specjalny występ Max wybrał piosenkę „Achi Masah’ten” („The Pioneers” = „Pionierzy”), śpiewaną w jego ojczystym języku, Kuki. Piosenka napisana przez ukochanego artystę Bnei Menasze Binyamina Khongsaia, który niestety niedawno zmarł, zanim sam mógł dokonać aliji. Opowiada o pierwszych pionierach, którzy dokonali aliji do Izraela modląc się, aby Żydzi, którzy są dyskryminowani na całym świecie, mogli zrobić to samo.

?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

Urodzi?em si? w Cz?stochowie w Polsce w 1988 roku. Poniewa? w tym czasie w Polsce nie by?o szk?? ?ydowskich, moja matka wys?a?a mnie do szko?y publicznej. Gdy mia?em 8 lat przekaza?em mamie co us?ysza?em od nauczyciela. Powiedzia?em do niej: ?Mamo, jutro nie mo?emy je?? mi?sa, idziemy do ko?cio?a, a ksi?dz posypie nasze g?owy popio?em?. Matka spojrza?a na mnie i powiedzia?a: ?jasne, je?li jutro nie chcesz je?? mi?sa, nie dam ci mi?sa do jedzenia, ale nie p?jdziesz do ko?cio?a?. Zapyta?em: ?Dlaczego nie??. Odpowiedzia?a: ?Poniewa? jeste? ?ydem?.

W?a?nie wtedy Jakub Wasilewicz dowiedzia? si? o swoim pochodzeniu. Szybko jednak zorientowa? si?, ?e lepiej zachowa? t? informacj? dla siebie. Kiedy raz powiedzia? swojemu przyjacielowi kim jest nast?pnego dnia wszyscy zacz?li nazywa? go ?brudnym ?ydem?. Jakub trzyma? to w tajemnicy przed wszystkimi w szkole.

Latem i podczas przerwy zimowej Jakub zacz?? je?dzi? na ob?z Laudera, miejsca, w kt?rym rodziny ?ydowskie z ca?ej Polscki przyje?d?a?y i sp?dza?y kilka tygodni na poznawaniu judaizmu. Ob?z by? przeznaczony dla wszystkich trzech pokole? polskich ?yd?w: ocala?ych z Holokaustu, ich dzieci i wnuk?w.

To by?o od?wie?aj?ce dla Jakuba. Miejsce, w kt?rym nie musia? ukrywa? swojej prawdziwej to?samo?ci. Tam wszyscy byli ?ydami i wszyscy czuli si? komfortowo. Tam Jakub uczy? si? pie?ni hebrajskich i ?piewa? je potem dok?dkolwiek si? uda?.

Teraz Jakub jest ?onaty, ma dziecko i mieszka w Far Rockaway w Nowym Jorku. Nie zapomnia? o swoich korzeniach. Wie jakie wyzwania stoj? przed polskimi ?ydami na co dzie?. Nadal ma z nimi kontakt. Zdarzy?o mu si? nawet prowadzi? zaj?cia w Izraelu dla grupy polskich ?yd?w, kt?rzy byli na seminarium Shavei Israel.

Niedawno Jakub nagra? muzyczny singiel opracowany i wyprodukowany przez ?wiatowej s?awy piosenkarza i wykonawc? Eitana Katza. Jakub napisa? s?owa, kt?re zadedykowa? swojej matce, Halinie Wasilewicz zmar?ej kilka lat temu. Dla niego jej zachowanie przypomina Akeidat Icchak (ofiarowanie Izaaka). Przez ca?e swoje ?ycie reprezentowa?a nar?d ?ydowski i rodzica, kt?ry ofiarowuje siebie swojemu dziecku.