Prezydent Serbii Aleksandar Vu?i? wr?cza Michaelowi Freundowi nagrod?

Prezydent Serbii Aleksandar Vu?i? uhonorowa? szefa Shavei Israel i felietonist? Jerusalem Post Michaela Freunda na sugesti? Stowarzyszenia Wsp?lnot ?ydowskich Serbii i Stowarzyszenia Dziennikarzy Serbii (UNS) za jego prac? na rzecz budowania relacji Izrael-Serbia. Vu?i? wr?czy? Z?oty Medal Zas?ugi Freundowi, kt?ry jest obecnie r?wnie? prezesem Stowarzyszenia Przyja?ni Izraelsko-Serbskiej. Z powodu pandemii prezydent UNS Vladimir Radomirovi? odebra? nagrod? w… Read More Prezydent Serbii Aleksandar Vu?i? wr?cza Michaelowi Freundowi nagrod?

Parsza Noach

Noach zawsze wydaje si? jedn? z najmniej istotnych Parsz w ca?ej Torze. Jest w niej tak du?o w?tk?w, kt?re trudno zrozumie?, a co dopiero usprawiedliwi? pos?uguj?c si? wsp??czesnym pojmowaniem ?wiata. Nawet podstawowe za?o?enie, ?e B!g karze ca?y ?wiat za grzechy cz?owieka, zdaje si? sta? w sprzeczno?ci z tym, co pisz? nasi M?drcy w Talmudzie, a… Read More Parsza Noach