INSPIRUJĄCY SUKCES PO HISZPAŃSKU

Nieopartą potrzebą społeczności emigrantów do Izraela (olim) jest przekazanie tego co przeżyli kolejnym nowo-przybyłym. Ilan Bresler, konsultant finansowy z Argentyny, właśnie to robi.

Bresler jest przedsiębiorcą prowadzącym w Izraelu firmę doradztwa finansowego o nazwie Cucu. Dokonawszy aliji 23 lata temu, Bresler prowadzi teraz szkolenia i coaching dla hiszpańskojęzycznych ludzi w Izraelu, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. Bresler motywuje i zachęca ludzi do rozpoczęcia i przezwyciężenia strachu, mimo że przebywają w nowym kraju i niekoniecznie posiadają silne umiejętności w języku hebrajskim.

W tym tygodniu Centrum Ma’ani prowadzone przez Shavei Israel gościło Ilana Breslera organizując w naszych biurach w Jerozolimie specjalne seminarium finansowe w języku hiszpańskim. Wzięła w nich udział entuzjastyczna grupa blisko 20 osób z różnych środowisk i różnych krajów. Niektórzy uczestnicy są po konwersji do której uczyli się w Machon Miriam również prowadzonym przez Shavei Israel.

Po spotkaniu ludzie byli bardzo wdzięczni Shavei Israel za sprowadzenie Breslera, ponieważ zachęcił ich do rozpoczęcia życia w Izraelu i uwierzenia, że ​​oni również mogą spełnić swoje marzenia. Ludzie czuli się bardziej zmotywowani do nauki hebrajskiego i „rozwinięcia” życia w Izraelu. Widoczna była wyczuwalna mocna energia, a sam Bresler bardzo cieszył się zaangażowaniem i podekscytowaniem grupy.

Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów w ich biznesplanach i przedsięwzięciach oraz czekamy na kolejne inspirujące programy w Centrum Ma’ani!

DZIEWCZYNKI W CHILE UCZĄ SIĘ O SZABACIE

“Haszem pobłogosławił siódmy dzień i uświęcił go …”

Kiedyś pisaliśmy o tym, że rabin Avraham Latapiat z Chile zorganizował specjalne zajęcia i warsztaty dla dzieci ze społeczności żydowskiej, aby nauczyć ich znaczenia szabatu i wszystkich obyczajów z nim związanych. W drugim semestrze w miejskiejj żydowskiej szkole dziennej Rabbanit Esther Miriam Latapiat kontynuowała spotkania kładąc szczególny nacisk na radość i przyjemność jakie niesie szabat. Rabbi i Rabbanit Latapiat zachęcali także rodziców do dzielenia się tym pięknym doświadczeniem ze swoimi dziećmi.

Continue reading “DZIEWCZYNKI W CHILE UCZĄ SIĘ O SZABACIE”

Rozpoczął się nowy rok szkolny w żydowskim ‘przedszkolu’ Matanel w Łodzi

To już trzeci rok działalności przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowską. Dzieci czują się w nim coraz lepiej, a ich buzie są coraz słodsze i bardziej uśmiechnięte. Kilkoro maluchów pod wyjątkową opieką od 8.00 do 16.00 uczy się podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami mają zajęcia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na świeży chlebek i mleczne śniadanie, 13.00 to dwudaniowy obiad przyrządzany na miejscu. Wszystko pochodzi z Gan Eden Manufaktura Dobrego Smaku czyli koszernej kuchni przy Gminie Wyznaniowej Żydowskiej, którą kontrolowana jest przez emisariusza Shavei Israel i rabina Łodzi Dawida Szychowskiego.

„Matanel” po hebrajsku oznacza prezent od B-ga. Miriam tak też traktuje placówkę, którą prowadzi. Uwielbia uczyć w niej modlitw oraz opowiadać historie postaci biblijnych. Również jej małe dzieci oraz dzieci innych członków społeczności czują się tam doskonale. Continue reading “Rozpoczął się nowy rok szkolny w żydowskim ‘przedszkolu’ Matanel w Łodzi”

Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii

Społeczność Bnei Anousim w Portugalii ma nową wolontariuszkę, która została nauczycielką hebrajskiego. Poznajcie Shoshanę Hovav. Nauczanie w Portugalii to dla Shoshany pewnego rodzaju powrót do domu. Jej rodzina żyła w tutejszej społeczności żydowskiej zanim została wydalona w XV wieku.

Siedemdziesięcioletnia Shoshana przysłała nam niezwykłe rodzinne drzewo rodziny Tzadików. Yosef ben Yakov, patriarcha rodziny, urodził się około roku 1075 w andaluzyjskim mieście Cordoba, dziś we współczesnej Hiszpanii. Był rabinem, filozofem i poetą, który otrzymał imię rodzinne, Tzadik – czyli sprawiedliwość – od chrześcijan lokalnych, którzy nazywali go “Justo” lub “człowiekiem sprawiedliwości”.

Hovav przebadała potomstwo rodziny Tzadików przez wiele regionów i miast – Amsterdam, Bagdad, Turcję i osadę żydowską pod panowaniem otomańskim w Jerozolimie. Pisała o tym w książce “Kształt ziemi” Rivki Rubin (Wydawnictwo Yad Ben-Zvi). Continue reading “Nowa nauczycielka hebrajskiego w Portugalii”