Parsza Noach

Noach zawsze wydaje się jedną z najmniej istotnych Parsz w całej Torze. Jest w niej tak dużo wątków, które trudno zrozumieć, a co dopiero usprawiedliwić posługując się współczesnym pojmowaniem świata. Nawet podstawowe założenie, że B!g karze cały świat za grzechy człowieka, zdaje się stać w sprzeczności z tym, co piszą nasi Mędrcy w Talmudzie, a mianowicie, że nagroda i kara za grzechy przynależą do świata, który nadejdzie. A jednak w tym roku lekcja z Parszy Noach wydaje się tak klarowna i aktualna. B!g mówi nam bardzo wyraźnie, że czyny jednego człowieka mają przeogromny wpływ na możliwość kontynuowania i rozkwitu życia na ziemi. Nigdy o tym nie zapominaj. I nie pozwól komukolwiek udawać, że nie zostało to jednoznacznie powiedziane w naszym tekście.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

Noe i jego synowie – Parashat Noach

 

Lekcja z rozwoju cywilizacji

Istnieją dwie szkoły myśli dotyczącej stworzenia świata, cywilizacji i życia w ogóle. Istnieje szkoła „natychmiastowego tworzenia” oraz szkoła „procesu tworzenia”. Z pozycji „natychmiastowego tworzenia” oczekuje się, że świat zaczął istnieć i funkcjonować w ciągu sześciu dni, w których Bóg go stworzył. Wyznawcy tego podejścia uważają, że cywilizacja powinna zstąpić z nieba jako kolejny dar od Boga. Dla nich kolejne rozdziały Księgi Rodzaju stanowią brutalne przebudzenie.

Wyznawcy drugiego podejścia uważają, że owszem stworzenie świata nastąpiło natychmiastowo, ale już cywilizacja i jej rozwój oraz dojrzałość ludzkości jest efektem długiego procesu. I to procesu zależnego od człowieka. Właśnie z tego powodu, Tora wprowadza nam nowe pojęcie „Toldot” – historię pokoleń ludzkości.

Zaraz po żałosnym początku w Gan Eden, w raju, gdzie jedynym zadaniem człowieka było po prostu utrzymanie status quo, Tora rozpoczyna „Sefer toldot adam” – księgę historii człowieka. Ta księga uczy nas, że to człowiek, a nie Bóg dyktuje kierunek świata w przyszłości. To ludzkość decyduje o tym, czy posłucha przykazania Boga i będzie „pracować i strzec” daru, jakim Bóg obdarzył człowieka. To ludzkość zdecyduje, czy postąpi egoistycznie i odrzuci pogląd, że cywilizacja może istnieć jedynie w oparciu o znalezienie wspólnych podstaw wszystkich mieszkańców. Continue reading “Noe i jego synowie – Parashat Noach”