Obrzezanie – nowy członek społeczności

Obrzezanie – nowy członek społeczności

Kolumbijski rabin Asher Abarbanel, nasz drogi przedstawiciel Shavei Israel w Cali, Kolumbii, wraz z żoną Margalit mieli coś wyjątkowego do świętowania z miejscową społecznością, którą obsługują: obrzezanie ich pierworodnego syna – Gadiela Rachamima. Rabin Asher z radością ogłosił tę dobrą nowinę, a obrzezanie odbyło się w synagodze “Maguen Abraham” w Cali, Kolumbii – wschodzącej wspólnocie żydowskiej liczącej ponad 100 członków, która buduje zarówno fizyczne, jak i duchowe aspekty swojej rozwijającej się wspólnoty od ponad dziesięciu lat.

Obecnie obserwujemy tendencję do powstawania “wschodzących” społeczności żydowskich, złożonych głównie z konwertytów, zwłaszcza w Ameryce Południowej i Centralnej, a zwłaszcza w Kolumbii. Wielu z tych konwertytów ma pochodzenie żydowskie, sięgające czasów Inkwizycji. Wielu z nich ponownie odkryło swoje żydowskie korzenie i ukryte tradycje, które ich dziadkowie kamuflowali, obawiając się prześladowań, i wyruszyli w podróż powrotu do judaizmu.

Pięknemu dziecku Rabina Ashera nadano imię Gadiel Rachamim. Niech jego rodzice zasługują, aby wychować go “w duchu Tory, pod baldachimem ślubnym i dobrej uczynności”. Mazal tov!