Dwar Tora na Pesach

Jaka jest różnica pomiędzy Polakami Żydami a Polakami Katolikami? Katolicy lubią jeść macę. Wszyscy wiemy, co świętujemy podczas pierwszego dnia święta Pesach – wyzwolenie spod egipskiej niewoli. A co zatem świętujemy w ostatnie, świąteczne dni Pesach? Maca reprezentuje wolność, możemy zaobserwować to wyraźnie w modlitwie Musaf podczas Pesach, gdzie Pesach jest nazywany zarówno Świętem Macy, jak i czasem naszej wolności. Pod koniec Pesach świętujemy to, iż po siedmiu dniach nadal jemy macę.

W noc Sederu, kiedy po raz pierwszy skosztujemy macę, jest to dla nas jak objawienie. Jest to tak proste, ale również absolutne. Chwila ta ma moc przeniesienia nas do naszej pierwotnej jaźni, miejsca i czasu pełnej wolności. Pod koniec Pesach jesteśmy zmęczeni jedzeniem macy i pragniemy już czegoś innego, podobnie nasza nowo odkryta wolność zaczyna tracić swój blask. Z uzyskanej swobody działania wynika odpowiedzialność za nasze czyny. Siódmy dzień to czas, w którym świętujemy, że jedliśmy macę przez tydzień i poprzez to potwierdzamy nasze zobowiązanie do bycia wolnym, nawet przy ciężkich wyzwaniach. Pierwszej nocy Pesach B!g daje nam wolność jako dar, ostatniej nocy poświęcamy się wolności jako sposobowi życia dla nas samych i darowi, który musimy zapewnić innym.

Chag Sameach i Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

Od Szczodrości do odpowiedzialności – Parasza Wajera

Na czym polegała wielkość Abrahama?

Co spowodowało, że uważamy Abrahama za wielce zasłużonego? Pierwsze wyjaśnienie, które mi się nasuwa, to fakt, że był on “pierwszym Żydem” oraz, że uznał Boga w czasie, gdy jeszcze o nim nie słyszano na świecie. Zwykle to uważa się za jego największą zasługę. Ale czy to jest pełny obraz? Czy to naprawdę już cały jego wkład w społeczeństwo? Owszem Abraham był pierwszym, ale czy to właśnie czyni go niezwykłym? Bilaam rozpoznał Boga ale był zły. Noe znał Boga; wiele wspaniałych osobistości biblijnych miało świadomość istnienia Boga, więc dlaczego uważa się, że to jest kluczowe osiągnięcie Abrahama?

Continue reading “Od Szczodrości do odpowiedzialności – Parasza Wajera”