Paraszat Wajeszew

Jest opinia, kt?ra m?wi, ?e sens danych nam przykaza? mo?emy odnale?? w opowie?ciach naszych praojc?w. Czego nauczyli?my si? z opowie?ci o Tamar i Jehudzie? Odpowied? wcale nie jest oczywista. ?eby j? znale?? trzeba najpierw przestudiowa? ich histori? i wyt?umaczy? kilka poj??.

W parszy Wajeszew w rozdziale 38 wersie 8 czytamy:

Wtedy rzek? Juda do Onana; Obcuj z ?on? brata swego i wype?nij wobec niej obowi?zek powinowatego (jibum), aby zachowa? potomstwo bratu twemu.

Read more