Paraszat Pinchas

Paraszat Pinchas

Jedna z wa?niejszych zasad w ca?ym prawie ?ydowskim przekazana nam przez m?drc?w m?wi, ?e je?li prawo wymyka ci si? z r?k, gdy nie jeste? pewny jak? drog? halachiczn? wybra?, to zobacz jak zachowuj? si? inni religijni ludzie dooko?a ciebie. Jednym z za?o?e? ca?ego systemu prawnego jest to, ?e w narodzie jest m?dro??. Ca?y lud jest na poziomie proroka. Dlatego te? w krytycznych przypadkach m?drcy polegali na decyzji ludu.

Read more