Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

To ju? trzeci rok dzia?alno?ci przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowsk?. Dzieci czuj? si? w nim coraz lepiej, a ich buzie s? coraz s?odsze i bardziej u?miechni?te. Kilkoro maluch?w pod wyj?tkow? opiek? od 8.00 do 16.00 uczy si? podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami maj? zaj?cia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na ?wie?y chlebek i mleczne ?niadanie, 13.00 to dwudaniowy obiad przyrz?dzany na miejscu. Wszystko pochodzi z Gan Eden Manufaktura Dobrego Smaku czyli koszernej kuchni przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, kt?r? kontrolowana jest przez emisariusza Shavei Israel i rabina ?odzi Dawida Szychowskiego.

?Matanel? po hebrajsku oznacza prezent od B-ga. Miriam tak te? traktuje plac?wk?, kt?r? prowadzi. Uwielbia uczy? w niej modlitw oraz opowiada? historie postaci biblijnych. R?wnie? jej ma?e dzieci oraz dzieci innych cz?onk?w spo?eczno?ci czuj? si? tam doskonale. Read more