Portugalia bierze udzia? w ?wiatowym Dniu ?ydowskiej Nauki

rabbi-steinsaltzW 2010 roku rabin Adin Steinsaltz, kt?rego t?umaczenie Talmudu jest najbardziej znane i kt?re nosi jego imi?, wymy?li? coroczne mi?dzynarodowe wydarzenie: ?wiatowy Dzie? ?ydowskiej Nauki. W tym dniu od roku 2013 uczestniczy r?wnie? ma?a spo?eczno?? Bnei Anousim z Belmonte z Portugalii, kt?r? prowadzi i opiekuje si? wys?annik Shavei Israel rabin Elisha Salas.

Tegoroczna impreza skupi?a si? na temacie “Pod tym samym niebem – Ziemia jest pe?na Twych stworze?.” Ten cytat jest fragmentem, kt?ry pochodzi z Ksi?gi Psalm?w (104: 24) i jest jednym z wielu wzmianek w tekstach ?ydowskich na temat pi?kna i ogromu ?wiata i natury. Read more