Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GWŻ w Łodzi

Dzień Pamięci Poległych Żołnierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu to izraelskie święto państwowe, które obchodzi się od 1963 roku ku pamięci żołnierzom poległym za Izrael. Wypada ono zawsze 4 dnia miesiąca Ijar. W żydowskim roku 5777, a gregoriańskim 2017 było to 1 maja. Święto Pracy, zamknięte sklepy i majowe nastroje w Polsce. W Izraelu opowieści o tych, którzy zginęli, o zmarłych synach, braciach, córkach i matkach. O Izraelskiej historii i dążeniu do niepodległości. O wielkim bólu, łzach i nadziei, że kolejny rok przyniesie mniej ofiar. Dwukrotnie wyjące syreny i minuta ciszy podczas, której wstają wszyscy Izraelczycy nie zależnie od tego czy są w domu, robią zakupy, jadą autostradą czy lecą samolotem. Publiczne palenie świeczek i zapalenie ich w domowych zaciszach. W Gminie Wyznaniowej Żydowskiej tzw. majówka nie przeszkodziła łódzkim Żydom w uczczeniu pamięci swoich rodaków. W poniedziałek wieczorem przy ul. Pomorskiej 18 uroczystości zaczęto syreną oraz minutą ciszy. Potem zebrani posłuchali opowieści Izraelczyka, który w wojsku służył 4 lata. Mówił o służbie wojskowej, o armii, o swoich wspomnieniach z tego czasu i o Izraelu. Potem pokazany został film „Walc z Baszirem”. Continue reading “Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GWŻ w Łodzi”

Nowości z Łodzi

 

Społeczność żydowska w Łodzi rośnie. Przybywają nowe twarze, miejsce przyciąga ludzi z innych miast. Podczas świąt nie brakuje ludzi przy stołach, ani rąk do pomocy podczas przygotowań posiłków.

Po cotygodniowych nabożeństwach można dołączyć do społeczności podczas piątkowych kolacji i sobotnich śniadań. Czasem goście całkiem wypełniają salę, innym razem towarzystwo jest skromne przypominając na kształt dużą rodzinę. Nigdy jednak nie braknie miejsca dla przybyłych – ‘lokalsów’, gości z innych miast czy z zagranicy.

W tym roku Gmina Żydowska w Łodzi gościła grupę z Norwegii z naczelnym rabinem Oslo na czele oraz prawie 40 osób z JCC Kraków – niestety nasz wysłannik rabin Avi Baumol nie mógł dołączyć do wycieczki.

Poranne kidusze to czas na małe lehajm robione na winie lub chętniej na koszernej (nawet na pesach) śliwowicy produkowanej w Łodzi, wódce czy whisky. Przy domowym cieście lub sklepowych dobrodziejstwach można porozmawiać o rzeczach dla społeczności ważnych. To miejsce na Dwar Torę rabina Dawida Szychowskiego, trochę halachy, opowieści chasydzkie i midrasze. Continue reading “Nowości z Łodzi”

Paraszat Lech Lecha

Czytamy w Bereszit w rozdziale 11 w wersie 31: I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.

Terach wziął rodzinę i wyruszył z nią na zachód. Motywacją Teracha był ruch narodowy, nie religijny. Według naszej tradycji Terach nie był sługą Boga Israela. Nie Bóg Israela jest powodem przemieszczania się Teracha i jego rodziny – przynajmniej według samego Teracha. Terach będąc ściganym w miejscu swego dotychczasowego zamieszkania zmuszony jest uciekać. Najzwyczajniej szuka bezpiecznego miejsca dla narodu Hebrajskiego. Continue reading “Paraszat Lech Lecha”

Paraszat Ki Tece

Życie! Jego ciagłość oraz unieważnienie wszystkiego co może tej ciągłości przeszkodzić jest motywem przewodnim przykazań, które znajdujemy w paraszy Ki Tece.

Takie też jest przesłanie trzech przykazań przedstawionych w Księdze Rodzaju:

Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie było uświęcone: sadzonka, którą sadziłeś, i cały plon winnicy.

Nie będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła.

Nie będziesz się ubierał w mieszaną tkaninę z wełny i z lnu.(Rdz. 22: 9-11)
Wszystkie te przykazania mają na celu podkreślenie, że każdy gatunek powinien wzrastać wśród swoich gatunków i nie powinien mieszać się z innymi. Podobnie jak w Księdze Rodzaju widzimy, że Bóg stworzył każdy owoc według gatunku jego.

I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. (Rdz. 1:12) Continue reading “Paraszat Ki Tece”

Zbieranie iskier – Paraszat Ree

Czy dozwolone jest naśladowanie innych narodów w służbie Bogu?

W Księdze Dewarim, w rozdziale 13:1 napisane jest “Wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał ani niczego od tego nie ujmiesz.” Pytanie w jaki sposób rozumieć ten wers? Jeżeli czytamy go jako początek rozdziału to łączy się z wersem drugim mówiącym o proroku fałszywym. Z całości wynika, że jeżeli pojawiłby się ktoś kto postanowiłyby dodać coś nowego czego w Torze nie było lub coś z niej ujmie wtedy nie będzie on posłuchany bo jest napisane: “Nie dodawaj ani odejmuj”. Takie ułożenie wersów jest jednak podziałem Tory, który pojawił się w XII wieku. Wedle naszego tradycyjnego podziału należy czytać ten wers w kontekscie poprzedniego fragmentu “29 Gdy Bóg twój, wytępi przed tobą narody, do których idziesz, aby nimi zawładnąć, i opanujesz je, i osiedlisz się w ich ziemi 30 To strzeż się, abyś nie wpadł w sidła za nimi po ich wytępieniu sprzed oblicza twego i abyś nie pytał o ich bogów, mówiąc: Podobnie jak te narody służyły swoim bogom, tak i ja uczynię. 31 Nie uczynisz tak Bogu twemu, gdyż czyniły one dla swoich bogów to wszystko, co jest obrzydliwością dla Boga i czego Bóg nienawidzi, paląc dla nich w ogniu nawet swoich synów i swoje córki” (Dewarim 12:29-31). Wers 30 mówi o sytuacji, w której ktoś inspirowany innymi narodami chce służyć Bogu. Rambam uważa, że mowa w tym zdaniu o awoda zara czyli bałwochwalstwie, ale w prostym rozumieniu wers opowiada jedynie o inspiracji do służenia Bogu. Niezależnie od rozumienia wers zakazuje tego. Continue reading “Zbieranie iskier – Paraszat Ree”