Spełniona Misja w Polsce

Spełniona Misja w Polsce

Minęło prawie 13 lat, odkąd Rabin Yehoshua Ellis został mianowany wysłannikiem Shavei Israel w Katowicach, w Polsce, i wraz z żoną, Raissą, przenieśli się tam z Jerozolimy.

Przez 5 lat rabin Yehoshua pracował w Katowicach. Następnie 8 lat pracował w Warszawie u boku naczelnego  rabina Polski Michaela Schudricha.

Urodzony w Kansas City, Missouri, rabin Yehoshua Ellis studiował w różnych jesziwach w Jerozolimie, zanim uzyskał swoją rabinacką smichę czyli tytuł Rabina w Shehebar Sephardic Center. Jest również certyfikowanym shojchetem, czyli rytualnym rzeźnikiem koszernym. Dwadzieścia lat temu służył jako wolontariusz społecznościowy w Warszawie, gdzie nawiązał silne więzi z polską społecznością żydowską i postanowił poświęcić się jej umacnianiu.

Yehoshua Ellis zauważył, że Polska potrzebuje rabinów, więc postanowił zostać jednym, aby pomóc zapełnić tę potrzebę. Podczas nauki na jesziwie, na święta żydowskie, jeździł do Polski i prowadził tam nabożeństwa. W 2007 roku poznał Raissę w Polsce, podczas jednego z regularnych pobytów , podczas których prowadził modlitwy świąteczne. Ślub odbył się w kolejnym roku w Jerozolimie, gdzie zostali przez kolejne dwa lata, aby mógł tam ukończyć swoje studia rabinackie.

W 2010 roku młode małżeństwo przeniosło się do Katowic, gdzie został rabinem. Tam urodziło się ich dwoje dzieci. Daniel ma teraz 11 lat, a Chana 9. W miarę jak pojawiały się dzieci, edukacja stała się problemem, ponieważ nie było tam żłobka żydowskiego. Kiedy Daniel miał około 3 lat, przenieśli się do Warszawy. Jednak rabin Ellis nie przestał pełnić funkcji głównego rabina Katowic, gdzie pracował nad umacnianiem lokalnej społeczności żydowskiej i docieraniem do “ukrytych Żydów” w całym regionie, wielu z nich szukało ponownego połączenia z narodem żydowskim.

Tymczasem w Warszawie rabin Ellis pomagał społeczności w prowadzeniu działalności, ściśle współpracując z głównym rabinem Michaelem Schudrichem. Jego obowiązki obejmowały logistykę, nauczanie i opiekę duszpasterską. Czy to zapewnianie nabożeństw, organizowanie sederu na 300 osób, czy prowadzenie ceremonii związanych z cyklem życia – zawsze było wiele rzeczy do załatwienia.

“Shavei pomógł nam dostarczyć wiele wspaniałych narzędzi” – podkreśla rabin Ellis. “Publikacje, wsparcie finansowe oraz organizowanie programów – oddanie Shavei Israel. Czasami pomagali więcej, czasami mniej, ale zawsze na nich można było polegać. I to nie tylko dlatego, że dostarczali zasoby, ale rozsądnie je wykorzystywali.”

Innym ważnym zadaniem, które miał, było zajmowanie się cmentarzami żydowskimi w Polsce. To nie było małe wyzwanie, ponieważ w Polsce znajduje się ponad 1 400 cmentarzy żydowskich! Do tego dochodzi nieznana liczba masowych grobów. Jego oficjalnym tytułem w tej dziedzinie było Dyrektor Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy, co samo w sobie było ogromnym zadaniem. Zdarzało się, że podczas budowy w Polsce, znajdywano ludzkie kości. Wtedy to zadaniem rabina Yehoshuy Ellisa było badanie terenu, znajdowanie map i podejmowanie działań w celu udowodnienia, że w danym miejscu znajdował się żydowski cmentarz i walka o zapobieganie budowy na nim. Czasami z sukcesem, a czasami, niestety, bez powodzenia.

“Ukryci Żydzi” to zjawisko, które nabrało aktualności w ostatnich dziesięcioleciach. Wielu Żydów powoli wraca do judaizmu i narodu żydowskiego. Wielu z tych Żydów utraciło wszelki kontakt z judaizmem z powodu skrajnego antysemityzmu, z jakim się zetknęli po Holokauście. Niektórzy z nich jako dzieci zostali ochrzczeni i adoptowani podczas holokacustu. Niektóre rodziny świadomie przeszły na chrześcijaństwo jeszcze przed wojną.  Inni natomiast ukrywali swoje żydowskie pochodzenie przed władzami komunistycznymi i teraz czują się wolni, by powrócić do swojej prawdziwej tożsamości. Niektórzy nic nie wiedzieli o swojej żydowskiej tożsamości i dopiero w ostatnich latach zaczęli odkrywać prawdę. Obecnie zarejestrowanych jest około 4000 Żydów mieszkających w Polsce, ale według różnych szacunków jest tam dziesiątki tysięcy innych, którzy ukrywają swoją prawdziwą tożsamość lub po prostu o niej nic nie wiedzą.

Rabin Ellis wyjaśnia, że prawie żaden Żyd w Polsce nie dorastał, wiedząc, że jest Żydem. “Prawie ŻADEN Żyd nie urodził się w domu, gdzie obydwoje rodzice byli Żydami” – wyjaśnia Ellis. “Więc to jest bardzo niestabilne tożsamość. Są niepewni co do swojego żydostwa.” Historia jego własnej żony Raisy to wyjątek. Jej rodzina była związana z żydowską społecznością, mimo, że była to rodzina świecka a niektórzy jej członkowie nawet byli komunistami.

Rabin Ellis zna historii o tym, jak ludzie odnaleźli swoje żydostwo. Na przykład pewien mężczyzna, który od dzieciństwa bardzo lubił amerykańskich żydowskich komików, gdy miał 8 lub 9 lat, powiedział swojemu ojcu: “Tato, dlaczego nie możemy być Żydami?” Na co ojciec odpowiedział: “Jesteś Żydem”. Również ta historia jest nietypowa.

Opowiadał także o jednym z najbardziej wyjątkowych takich doświadczeń: “Poznałem pewnego mężczyznę; miał około 60 lat, może starszy. Dowiedział się, że jego matka była Żydówką, kiedy miał 40 lat. Spotkaliśmy się, ponieważ pomagałem innemu Żydowi, który potrzebował jedzenia, a oni to załatwiali. Jego matka przeżyła Holokaust i ukrywała swoje żydostwo, dopóki syn nie skończył 40 lat. Czasami widywałem go w społeczności żydowskiej i spotkałem jego matkę kilka razy. Była starszą kobietą o ograniczonej sprawności ruchowej. Chodzili do sklepu koszernego pod synagogą, aby kupić chałkę “na piątek” (a nie nawet “na szabat”). Zapytałem ją, czy kiedykolwiek była w synagodze, a ona powiedziała, że nie była, więc zaproponowałem jej wycieczkę. Weszła do środka i była wyraźnie wzruszona. Zaprowadziłem ją do Aron ha-Kodesz z Torą. Z ogromnym wzruszeniem przyglądała się zwojom Tory. Następnie pochyliła się i pocałowała jeden z zwojów Tory. Zarówno jej syn, jak i ja nie mogliśmy powstrzymać łez.”

Rabin Ellis w nostalgiczny sposób myśli o tym, za czym będzie tęsknił, wspominając swoją pracę w Polsce. “Będę tęsknił za ludźmi ” – oznajmia. “To NIE jest społeczność – ale raczej skupisko ludzi. To zupełnie coś innego. Jako Żyd tam czułeś się istotny. Poza tym, jest tam tyle niespodzianek. Nigdy nie wiedziałeś, kiedy otrzymasz telefon od kogoś z dowolnego miejsca na świecie. To mogła być osoba potrzebująca pomocy teraz, jak np. przy granicy podczas wojny. W każdej chwili wszystko może się całkowicie zmienić. Tyle okazji, aby pomagać Żydom… nawet niekoniecznie z Polski. Uchodźcy, ludzie potrzebujący pomocy z cmentarzami, tyle spraw.”

Gdy rodzina Ellisów przeniosła się do Warszawy, jedną z pierwszych rzeczy, które rabin Ellis  zrobił z synem Danielem, to zabranie synka by pomagał przy pochowaniu kości. Daniel miał wtedy trzy lata. I doceniał to! Ale nie miał żydowskich przyjaciół, co stawało się trudniejsze, gdy dzieci urosły. “Jednak” – zauważa Ellis – “dzieci zdobyły bardzo głęboką tożsamość żydowską; to ogromne fundamenty tego, kim są – są Żydami. Całe doświadczenie w Polsce uczyniło naszą rodzinę bardzo silną.”

Są też i luki. Nie jest łatwo zapewnić dzieciom wartości edukacji żydowskiej w miejscu, które nie ma odpowiedniej społeczności, aby to wspierać. Ellisowie nauczyli swoje dzieci, jak się modlić, na przykład. “Siadłem obok nich” – wspomina Ellis – “i wymawiałem słowa głośniej, aby je usłyszały. Teraz uwielbiają się modlić z pamięci. Ale jednocześnie nie potrafią naprawdę czytać modlitw.”

Zatem nadszedł czas na rozstanie z Polską. Obecnie przebywają w Montrealu, w Kanadzie, planując swoje kolejne kroki. Tymczasem, kiedy dzieci przechodzą ulicą i widzą wyraźnie rozpoznawalnego Żyda, bardzo się ekscytują. Teraz dla nich będzie to zupełnie inne doświadczenie. Ale wspomnienia o doniosłych rzeczach, które dokonali przez te wszystkie lata w Polsce, powinny ich dobrze wspierać.

Napisała Laura Ben-David

Rabin Yehoshua Ellis ze swoimi dziećmi wraz z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem

Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Przyw?dztwo i tworzenie nowych gmin ?ydowskich

Podobnie jak inne organizacje na ca?ym ?wiecie, Shavei Israel musia?a ca?kowicie zmieni? dzia?alno?? w ?wietle pandemii koronawirusa.

Nasze spo?eczno?ci znajduj?ce si? na wi?kszo?ci kontynent?w podj??y wyzwanie, organizuj?c internetowe konferencje i programy, takie jak ten zorganizowany w Ekwadorze przez rabina Elada Villegasa. Wyk?ad zatytu?owany ?Przyw?dztwo i ustanowienie nowych spo?eczno?ci ?ydowskich? by? prowadzony w j?zyku hiszpa?skim, a uczestnikami byli ludzie z ca?ej Ameryki ?aci?skiej i Izraela.

Z niecierpliwo?ci? czekamy na wiele innych podobnych program?w, kt?re b?d? s?u?y? utrzymaniu zaanga?owania i ??czno?ci naszych spo?eczno?ci w tych trudnych czasach.

Przeprowadzka do Izraela nie jest ?atwa. Do tego nauka obcego j?zyka. Jedna z cz?onki? plemienia Bnei Menasze dodatkowo zaci?gn??a si? do wojska, by broni? pa?stwa.

WIELKA RADO?? W CALI

WIELKA RADO?? W CALI

W tym miesi?cu w Cali w Kolumbii mia?o miejsce wyj?tkowe wydarzenie, kt?re poruszy?o serca wielu os?b, w szczeg?lno?ci zespo?u Shavei Israel. Chcemy pogratulowa? rabinowi Aszerowi Abrabanelowi i jego ?onie ich ma??e?stwa i ?yczy? im wsp?lnego ?ycia pe?nego b?ogos?awie?stw, pokoju, harmonii i mi?o?ci. Rabin Asher bierze udzia? w dzia?aniach Shavei Israel i jest przedstawicielem organizacji w swoim mie?cie. Bardzo doceniamy jego cenn? prac? dla Shavei Israel i spo?eczno?ci Maguen Abraham w Cali w Kolumbii.
?
W ?lubie uczestniczyli Rav Shimon Yechua, wys?annik Shavei Israel w Kolumbii, a tak?e rabin Shmuel Tawil i Rav Yitzchack Abud z Meksyku, kt?rzy poprowadzili ceremoni? ?lubn? (mesader kiddushin). Rav Elad Villegas, dyrektor ACIC (Stowarzyszenie Wsp?lnot Izraela w Kolumbii), powiedzia? kilka s??w i wzni?s? toast za now? par?.

Polska impreza w Jerozolimie

Polska impreza w Jerozolimie

Pi?tej nocy Chanuki Shavei Israel zorganizowa?o specjaln? imprez? dla polskich ?yd?w w Centrum Ma’ani w Jerozolimie. Spora grupa Polak?w, zar?wno mieszkaj?cych na sta?e w Izraelu, jak i odwiedzaj?cych Ziemi? ?wi?t? cieszy?a si? obecno?ci?, a? dw?ch by?ych wys?annik?w Shavei Israel: rabina Izaaka Rappaporta i rabina Boaza Pasha oraz obecnego emisariusza w ?odzi rabina Dawida Szychowskiego. Na imprezie by?a r?wnie? obecna Bogna Skoczylas ? nasza wieloletnia wsp??pracownica i t?umaczka.

Rabin Rappaport uroczy?cie zapali? ?wieczki Chanukowe, a uczestnicy byli zachwyceni ksi??eczk? po polsku wydan? przez Shavei Israel specjalnie na ?wi?to Chanuka. Na koniec by?y p?czki i prezenty.

Po tym, jak wszyscy usiedli i delektowali si? specjalnymi przysmakami Chanukowymi, rabin Rappaport powiedzia? kilka s??w Tory, a rabin Pash poprowadzi? quiz. ?piewano i rozmawiano przy serdecznym ?lechaim?. Uczestnicy zgodnie uznali, ?e ?wietnie si? bawili i ?e ju? si? nie mog? doczeka? kolejnego spotkania.

Rabin Michael Schudrich: ?ycie po?wi?cone odrodzeniu ?ydowskiej Polski

Rabin Michael Schudrich: ?ycie po?wi?cone odrodzeniu ?ydowskiej Polski

Latem 2013 roku spotka?em si? z Rabinem Michaelem Schudrichem w Jerozolimie. Zaprosi? mnie do wsp??pracy przy odbudowie ?ydowskiego ?ycia w Polsce. Sytuacja oznacza?aby, ?e s?u?? spo?eczno?ci Krakowa jako jej g??wny rabin. Moj? reakcj? by?o niedowierzanie. Nie zdawa?em sobie nawet sprawy, ?e w Polsce s? jacy? ?ydzi. U?miechn? si? i powiedzia?, ?e z pewno?ci? zdziwi mnie to co si? dzieje obecnie w Polsce. Doda?, i? warto by reszta ?wiata r?wnie? to widzia?a i mia?a tego ?wiadomo??.
Rabin Schudrich po?wi?ci? znaczn? cz??? swojego ?ycia osobistego i zawodowego na s?u?enie i rewitalizacj? polskiej spo?eczno?ci ?ydowskiej co wcale nie jest ?atwym zadaniem. A jednak robi to od 1992 roku czyli zaraz po tym jak upad? komunizm, a Polska sta?a si? po raz kolejny demokratycznym pa?stwem.

Przem?wienie w Synagodze Izaaka dla grupy turyst?w, kt?rzy przyjechali, by uczy? si? o ?ydowskim ?yciu w Polsce.

Gdybym mia? opisa? Rabina Schudricha powiedzia?bym, ?e jest ust?pliwy, nigdy nie m?wi ?nie?, umie si? po?wi?ci?, jest marzycielem. Jego biografia nosi tytu? ?Nie ma rzeczy niemo?liwych? co bardzo dobrze oddaje jego nastawienie do polskiego ?ydostwa. Pojawi? si? w Polsce przed nami wszystkimi: zanim powsta?o JCC w Krakowie i w Warszawie, zanim zosta?o zbudowane Muzeum Polin i nim sukces zacz??y odnosi? obecne organizacje zaanga?owane w ?ydowsk? przysz?o??. Z pocz?tku by? wolontariuszem, a nast?pnie pracownikiem Fundacji Ronalda Laudera, kt?ra zapocz?tkowa?a finansowe wspieranie ?ydowskiego odrodzenia. Wtedy w?a?nie otrzyma? tytu? Naczelnego Rabina Warszawy, a nast?pnie Naczelnego Rabina Polski, kt?rym jest od 15 lat.

Hawdala w Warszawie dla m?odych polskich ?yd?w.

Ka?dego dnia od si?dmej rano do p??nocy Rabin Schudrich pracuje nad budowaniem ?ydowskiego ?ycia i zachowaniem pami?ci ?ydowskiej w Polsce. On NIGDY si? nie zatrzymuje! Rabin Schudrich stara si? budowa? mosty pomi?dzy ?ydami i Polakami, Izraelczykami i Polakami, oraz polskimi ?ydami i polskimi ?ydami, mi?dzy chasydami, kt?rzy chc? skupi? si? g??wnie na upami?tnieniu przesz?o?ci i tymi, kt?rzy my?l? o budowaniu przysz?o?ci, mi?dzy ?ydami religijnymi i ?wieckimi, ortodoksami i reformowanymi, Chabadem, politykami, maszgijahami, turystami i ka?dym kto got?w jest usi??? do sto?u, by rozwi?za? problem. Kieruje si? idea?ami chesed ve’emet ? czyli prawda i mi?o??. Zawsze szuka pokoju, zawsze stara si? wsp??pracowa?.
Wspomnia? raz swoje przem?wienie z Bar Micwy. Skupia? si? w nim na Izraelitach, kt?rzy nie byli w stanie z konkretnej przyczyny z?o?y? pesachowej ofiary ? byli albo nieczy?ci, albo z dala od obozu. Nigdy nie byli za to karani. Micwa przepada?am i tyle. Ale oni czekali na nast?pny rok, by wtedy z?o?y? ofiar? i spe?ni? sw?j obowi?zek. Nie musieli ju? tego robi?. Ale chcieli da? z siebie wi?cej. W ko?cu B?g odpowiedzia? na te potrzeby wprowadzaj?c nowe ?wi?to zwane “drug? Pasch?”, kt?re sta?o si? jednym z 613 przykaza? w Biblii. Jak?e zadziwiaj?ce, ?e ludzka inicjatywa i ch?? wyj?cia poza siebie sta?y si? partnerem bosko?ci w tworzeniu micwot w Torze. Rabin Schudrich wzi?? to przes?anie do serca i zrozbi? z niego swoje powo?anie; zawsze stara si? wykracza? poza sfer? chesed, budowania spo?eczno?ci i przyw?dztwa.

Z papie?em Franciszkiem

Za ka?dym razem, gdy rabin Schudrich, m?wi o ?yciu ?ydowskim zaczyna tym stwierdzeniem: w roku 1939 by?o 3,5 miliony ?yd?w w Polsce. Po Holokau?cie liczba ta zosta?a zdziesi?tkowana do 350 000. Nast?pnie opowiada o ?ydowskiej Polsce w okresie komunizmu i cudzie odrodzenia ?ycia ?ydowskiego w czasach wsp??czesnych od upadku komunizmu i powstania niepodleg?ej Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem przekonany, ?e powodem, dla kt?rego rabin Schudrich rozpoczyna swoje przem?wienia zawsze tak samo jest zachowanie pami?ci. Mimo odrodzenia jakie obecnie ma miejsce i tego, ?e nie w?tpliwie mo?emy by? dumni z obecnej sytuacji nie wolno nam zapomnie? o tym co wydarzy?o si? podczas wojny i jaki los spotka? miliony ?yd?w mieszkaj?cych tutaj. W tym samym czasie budujemy, rozrastamy si?, uczymy Tory, aspirujemy, jeste?my inspirowani i staramy si? inspirowa? innych.
Trzydzie?ci lat temu ukaza?y si? ksi??ki i albumy, kt?re da?y wtedy poczucie ostateczno?ci ?ydowskiego ?ycia w Polsce. Nied?ugo p??niej spo?eczno?? zacz??a si? odbudowywa?, g??wnie w Warszawie, Krakowie, Wroc?awiu, ?odzi, ale tak?e ?ycie ?ydowskie trwa w Katowicach, Gda?sku, Szczecinie, Poznaniu, Bielsku Bia?ej i Legnicy.

Z prezydentem Polski Andrzejem Dud? oraz przewodnicz?c? Gminy Wyznaniowej Zydowskiej w Warszawie Ann? Chipczy?sk? na cmentarzu w Warszawie

Znaczna cz??? rewitalizacji ma zwi?zek z wizj? i determinacj? rabina Schudricha. Zrozumia?, ?e by spo?eczno?ci na nowo wzrasta?y potrzebni s? duchowi przyw?dcy. W g??wnych miastach, takich jak Warszawa i Krak?w, przez ostatnie 25 lat dzia?ali rabini. Planem rabina Schudricha sta?o si? przydzielenie rabina do ka?dego miasta, w kt?rym jest spo?eczno?? ?ydowska maj?ca szans? utrzyma? si? i odbudowywa? ?ydowskie ?ycie. Nie?atwo by?o znale?? odpowiednich m??czyzn i ich rodziny, kt?rzy byli by gotowi zainwestowa? siebie w takie dzia?ania. Osadzanie rabin?w w Polsce to r?wnie? ?mudne poszukiwanie funduszy niezb?dnych do ich finansowania. Sta?o si? to jednak cz??ci? misji rabina Schudricha, w kt?rej przez wszystkie te lata odnosi sukces.

Podczas konferencji rabin?w w Polsce

Poza pieni?dzmi rabin Schudrich po?wi?ca sw?j czas, by opiekowa? si? ka?dym rabinem, aby ka?demu pom?c odnale?? si? w obecnym ?yciu ?ydowskim oraz wesprze? poruszanie si? po m?tnych wodach wsp??czesnej odnowy w niegdy? t?tni?cym ?ydowskim pa?stwie. Obecnie pracuje dla niego pi?ciu z Polskich rabin?w ? w Warszawie, Krakowie, ?odzi i Wroc?awiu. Przez ostatnich 20 lat rabin Schudrich szuka? odpowiednich rabin?w, znajdywa? fundusze by sprowadzi? ich do Polski i m?c ich zatrudni?, prowadzi? ich i wspiera? w ka?dej mo?liwej sytuacji pocz?wszy od zmaga? z nowym j?zykiem, now? kultur?, nowym miejscem zamieszkania, sko?czywszy na ca?kowitej zmianie dotychczasowego ?ycia w??czaj?c asymilacj? ich ?on i dzieci.
Rabin David Basok, obecnie z ?on? Danielle obs?uguj?cy spo?eczno?? ?ydowsk? we Wroc?awiu, opowiada o swoich pocz?tkowych do?wiadczeniach z rabinem Schudrichem. Pisze:

Przy pomniku w Jedwabnem

“Nasze stosunki z rabinem Schudrichem przez ostatnich kilka lat mo?na zamkn?? w trzech s?owach: zrozumienie, wsparcie i zach?ta. Przede wszystkim daje on nam poczucie, ?e polega na nas ca?kowicie we wszystkich dziedzinach; ale jednocze?nie zawsze ma dla nas czas, gdy potrzebujemy porady lub wsparcia. Nasze do?wiadczenie w Polsce jest satysfakcjonuj?ce, ale czasami bywa mocnym wyzwaniem. Pami?tam jedno spotkanie z Rabiem Schudrichem podczas kt?rego przedstawili?my mu nasze problemy i zmagania ze spo?eczno?ci?. S?ucha? uwa?nie i na koniec odpowiedzia?, ?e rozumie nasze obawy i ?e cz??? naszych problem?w mo?e rozwi?za?, a cz??ci nie. Widz?c nasze spi?te i troch? zm?czone twarze zaproponowa?, ?e wy?le nas na wakacje, by?my troch? oczy?cili nasze umys?y. Takim mentorem jest w?a?nie rabin Schudrich. Po powrocie z przerwy mieli?my du?o si?y i energii, by samemu zaj?c si? wszystkimi problemami.
Rabin Schudrich jest naczelnym rabinem Polski. Zrozumia?ym by by?o gdyby chcia? sam przemawia? podczas bardzo wa?nych uroczysto?ci. On jednak zach?ca nas, by?my brali udzia? w takich wydarzeniach daj?c spo?eczno?ciom mo?liwo?? pos?uchania tego co my mamy do powiedzenia.
Rabin Schudrich du?o inwestuje w nasze relacje co nie jest proste w stosunku pracodawca – pracownik. Ale naprawd? stara si? nawi?za? z nami przyja??, oferuj?c r?wnie? wygod?, a czasem nawet daj?c czekoladki z Warszawy. Przy tym zawsze uwa?nie s?ucha naszych problem?w. Rzadko spotykamy si? bez klasycznych “?art?w rabina Schudricha”, kt?re od?wie?aj? nasze nastroje i nas samych.

Rozdawanie prezent?w chanukowych dzieciom w Warszawie.

W ko?cu, jako najbardziej zapracowany rabin jakiego znamy, kt?ry jest ca?y czas w ruchu, zaanga?owany we wszystko co ma znaczenie zachwyca zdolno?ci? prowadzenia rozm?w. Mo?e zacz?? rozmawia? o czym? wa?nym w Niedziel? i musie? sko?czy? natychmiast z jaki? r??nych wa?nych przyczyn po czym zatelefonowa? kilka dni p??niej i zacz?? w?tek dok?adnie tam gdzie zosta? przerwany. Potem rozmowa jest kontynuowana w nast?pny szabat by wreszcie znale?? rozwi?zanie. Prawdziwie niewiarygodne.
Rabin Moshe Bloom by? asystentem rabina Schudricha w Warszawie przez cztery lata. Uwa?a swoj? prac? dla rabina Schudricha niesamowite do?wiadczenie edukacyjne, kt?re chce piel?gnowa? ca?e ?ycie. Zobaczy? go z bliska i mia? mo?liwo?? podziwia? jego m?dro??, przyw?dztwo, cierpliwo??, oddanie i pokor?. Zapytany o to, czego nauczy? si? od rabina Schudricha na temat rabin?w i rabinicznej pracy odpowiedzia?: “Z?o?ono??! Ludzie s? skomplikowani, podobnie jak sytuacje. Miej cierpliwo??, sad? nasiona i nie oczekuj natychmiastowych rezultat?w. Jest to proces, kt?ry ostatecznie przynosi owoce!?
Oddanie Rabina Schudricha do ?ydowskiej Polski jest legendarne. Widzi m?ode polskie ?ydowskie dzieci jako przed?u?enie w?asnej rodziny; widzi je jako swoj? misj? ?yciow?. Dlatego czasem zapomina je??, spa? i dba? o siebie tylko dalej jedzie dzia?a? dalej.

Spotkanie z prezydentem Brakiem Obam?

Dla mnie rabin Schudrich by? zawsze zaufanym szefem, wierz?cym we mnie i wspieraj?cym mnie podczas mojego pobytu w Krakowie. Kiedy potrzebowa?em jego rady, by? dla mnie. Kiedy chcia?em robi? co? po swojemu szanowa? m?j wyb?r i wspiera? w nim. Podczas, gdy zar?wno w Polsce jak i za granic? inspiruje i jest podziwiany za swoj? prac? rabin Schudrich nadal jest cz?owiekiem twardo st?paj?cym po ziemi. Ma w sobie pokor? i jest ?wiadom z?o?ono?ci polskiego ?ycia ?ydowskiego oraz wyzwa?, jakie czasami ono stawia. By? tak?e wzorem do na?ladowania pod wzgl?dem zaanga?owania – od dwudziestu pi?ciu lat pracuje nad tym, by zachowa? pami?? o ?ydowskiej Polsce i odbudowa? tam ?ydowskie ?ycie. Nadal pracuje nad tym i nie wydaje si? zwalnia?!

Rabin Schudrich, Jonathan Ornstein i ja w JCC w Krakowie.