Parsza Bo

Parsza Bo

 Parsza tego tygodnia jest jedną z najważniejszych w całej Torze ze względu na to, że zawiera niemal wszystkie instrukcje dotyczące przeprowadzenia Sederu Pesach. Nie ma innego rytuału, który tak wyraźnie ucieleśniałby istotę judaizmu i żydowskości. Naród izraelski narodził się w noc piętnastego Nisan trzy tysiące trzysta lat temu. Od tamtej pory co roku odradzamy się w noc piętnastego Nisan.

 Wolność jest jedną z największych wartości dla naszej tradycji. Zdolność do służenia Bogu zaczyna się od wolności i możliwości wyboru służenia mu. Nasza Parsza wielokrotnie podkreśla, że wolność osiąga się poprzez nasze rodziny. Seder ma być przeprowadzony przez każdą osobę w jej domu i dwukrotnie powiedziano nam wyraźnie, jak odpowiedzieć na pytania naszych synów o stawanie się wolnym. Wolność w naszej Parszy wydaje się jednak ograniczona, na końcu Tora mówi nam, że jest około sześćset tysięcy mężczyzn kwalifikujących się do służby wojskowej, którzy opuścili Egipt wraz ze swoimi dziećmi.

Gdzie są kobiety? Gdzie są osoby starsze? Tutaj w Polsce. Zbliża się roczna rocznica naszej najnowszej walki o wolność. Tym razem bohaterami są nie tylko mężczyźni z bronią. To kobiety z dziećmi na rękach i obcy ludzie, którzy swoimi niezliczonymi działaniami zapewniają im bezpieczeństwo. Rok temu dowiedzieliśmy się, że wolność nie zawsze jest walką, a przynajmniej nie za pomocą przemocy. Podczas gdy rządy w Europie spierają się o czołgi i systemy obrony powietrznej, które powinny być dostarczone Ukrainie, polskie społeczeństwo pokazuje nam, że miłość i życzliwość są nie mniej istotne w tej walce.

Szabat Shalom!

z miłością,

Yehoshua

Dwar Tora na Pesach

Dwar Tora na Pesach

Jaka jest r??nica pomi?dzy Polakami ?ydami a Polakami Katolikami? Katolicy lubi? je?? mac?. Wszyscy wiemy, co ?wi?tujemy podczas pierwszego dnia ?wi?ta Pesach ? wyzwolenie spod egipskiej niewoli. A co zatem ?wi?tujemy w ostatnie, ?wi?teczne dni Pesach? Maca reprezentuje wolno??, mo?emy zaobserwowa? to wyra?nie w modlitwie Musaf podczas Pesach, gdzie Pesach jest nazywany zar?wno ?wi?tem Macy, jak i czasem naszej wolno?ci. Pod koniec Pesach ?wi?tujemy to, i? po siedmiu dniach nadal jemy mac?.

W noc Sederu, kiedy po raz pierwszy skosztujemy mac?, jest to dla nas jak objawienie. Jest to tak proste, ale r?wnie? absolutne. Chwila ta ma moc przeniesienia nas do naszej pierwotnej ja?ni, miejsca i czasu pe?nej wolno?ci. Pod koniec Pesach jeste?my zm?czeni jedzeniem macy i pragniemy ju? czego? innego, podobnie nasza nowo odkryta wolno?? zaczyna traci? sw?j blask. Z uzyskanej swobody dzia?ania wynika odpowiedzialno?? za nasze czyny. Si?dmy dzie? to czas, w kt?rym ?wi?tujemy, ?e jedli?my mac? przez tydzie? i poprzez to potwierdzamy nasze zobowi?zanie do bycia wolnym, nawet przy ci??kich wyzwaniach. Pierwszej nocy Pesach B!g daje nam wolno?? jako dar, ostatniej nocy po?wi?camy si? wolno?ci jako sposobowi ?ycia dla nas samych i darowi, kt?ry musimy zapewni? innym.

Chag Sameach i Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua