Wystawa w  Jerozolimie

Wystawa w Jerozolimie

Dzięki inicjatywie Miasta Jerozolima w galerii Muzeum Sztuki Żydowskiej Heichal Shlomo, King George 58, Jerozolima, otwarto wystawę prac Abrahama Krona.   Wystawa zawiera dwadzieścia dziewięć prac i obejmuje linię czasu narodu izraelskiego od Patriarchów, przechodząc przez Górę Synaj, Wygnanie i powrót do Erec Israel; linię czasu równoległą do życia osobistego autora, ocalałego z Shoah i autora książek i poezji śpiewanej w języku hiszpańskim.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez jego syna, Williama Krona, naszego ucznia w Machon Miriam. Aby umówić się na zwiedzanie wystawy, prosimy o kontakt pod numerem telefonu +972-58 7070 976