Szawuot

Szawuot

Szawuot to troch? dziwne ?wi?to. Celebrujemy akt obdarzenia nas Tor? przez B!ga, ale nie jest w niej zapisana ani data Szawuot, ani ?adne przykazanie z tym ?wi?tem zwi?zane. Te dwie ciekawostki ujawniaj? g??bok? prawd? na temat Tory i naszego zwi?zku z ni?. Fakt, ?e data i pow?d ?wi?towania nie s? zapisane ka?e rozumie?, ?e generalnie wi?kszo?? Tory nie jest spisana. Na Szawuot dostali?my ca?? Tor? – pisan? i ustn?. ?wi?to to mo?e by? zrozumia?e jedynie przez pryzmat Tory ustnej. A to u?wiadamia nam, ?e ma ona tak samo kardynalne i fundamentalne znaczenie jak Tora pisana. Fakt, ?e nie ma konkretnych przykaza? zwi?zanych z Szawuot uczy nas, ?e cho? Tora umo?liwia nam prowadzenie ?ycia pe?nego u?wi?conych czyn?w, Jej si?a i potencja?, by zmienia?, istnieje nawet bez ?adnego dzia?ania.

Chag Sameach!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Mleczne Szawuot

Mleczne Szawuot

Do dw?ch budyni?w trzeci gratis. Sp?d pod sernik za p?? ceny. Ma?lane ciasteczka w wi?kszym opakowanie. ???ty ser i feta na przecenie. Czteropak spaghetti. Makaron do lasagne + sos pomidorowy. Biszkopty i herbatniki po obu stronach wej?cia do sklepu. Dalej nutella i szoko (izraelskie kakao sprzedawane w woreczkach lub butelkach). To znaczy, ?e zbli?a si? ?wi?to szawuot.

Read more