Studium nad fragmentami Paraszy Szlach

Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni czytając paraszę Szlach. Przedstawia ona najgorszą wersję młodego narodu, w chwili jego największego buntu. Odrzucają oni Boga i jego obietnicę niezależnie od wszystkich cudów i wsparcia, które otrzymali. Analizowaliśmy już grzechy zwiadowców, którzy przynieśli złe wieści z Ziemi Izraela, porównaliśmy prawdziwe zeznania z oszczerstwami, dostrzegliśmy narzekania i płacze w namiotach, niedojrzałość i kapryśność młodego narodu. Jesteśmy również świadkami mechanizmów obronnych Mojżesza i Arona.

I tak, znów nadeszła parasza Szlach i zastanawiam się, co jeszcze można tu odkryć? Czego możemy się nauczyć? Jaki przekaz jest jeszcze tu zawarty poza klęska, karą, niespełnionymi oczekiwaniami i rozwianymi marzeniami?

Może powinniśmy położyć nacisk na resztę paraszy. Być może z te inne fragmenty paraszy pokażą nam cała paraszę w innym świetle.

To, co dzieje się w pozostałej części paraszy?

Prawa o dobrowolnych ofiarach 15: 1-16
Prawa związane z pieczeniem chały 15: 17-21
Prawa niecelowego grzesznika 15: 22-29
Prawa celowego grzesznika 15: 30-31
Historia związana ze zbieraniem drwa w Szabat 15: 32-36
Prawa związane z Cicit 15: 36-41 Continue reading “Studium nad fragmentami Paraszy Szlach”