Paraszat Szmini – gotowość na zmiany

Paraszat Szmini to wielka sprawa. Szmini oznacza ósme, a cała akcja w naszej Parszy ma miejsce ósmego dnia poświęcenia Miszkanu i jego kapłanów. Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się w części Tory czytanej w ubiegłym tygodniu, przez siedem dni Mosze budował Miszkan, ubierał kapłanów, składał ofiary i nic się nie działo. Nie otrzymaliśmy żadnego znaku od B-ga, że wybaczył nam grzech złotego cielca. Nic się nie stało, abyśmy wiedzieli, że B-g nadal jest z nami. W końcu, w ósmym dniu poświęcenia, pierwszego dnia, w którym Aaron działał jako arcykapłan B-g wysłał szczególny ogień, a wszystkie narody stały się świadkami cudu.

Ogień z B-ga robi dwie rzeczy: zapala i pochłania zbrodnie Aarona na zewnętrznym ołtarzu oraz zabiera życie Nadavowi i Avihu, najstarszym synom Aarona. Aaron i naród izraelski odzyskali poprzednią pozycję bycia blisko B-ga, ale za wygórowaną cenę. Czy Nadav i Avihu musieli umrzeć? Aby zrobić miejsce dla nowego, stare musi zostać zmienione, przekształcone, a czasem zniszczone. To jest wybór, z którym musimy nieustannie walczyć; czy mogę przemienić jaźń i wizję, czy też zostanie ona zmieciona. Ogień B-ga jest transformujący, czy jesteśmy gotowi się zmienić?

Szabat szalom!

Z miłością

Yehoshua

Szmini – Osiem

Siedem jest ważną liczbą w tradycji żydowskiej. Nasz czas odznaczamy w cyklu siedmiu. Odpoczywamy co siedem dni, ziemia odpoczywa co siedem lat, a po siedmiu cyklach siedmiu lat całe społeczeństwo się odnawia (cykle szmita i Jovel). Siedem reprezentuje objawienie się Boga w świecie przyrody, a osiem reprezentuje nadprzyrodzone, transcendentne siły świata przyrody.

Istnieje ogromna moc i świętość w koncepcji ośmiu. Z tego powodu, Bóg celowo wybrał ósmy dzień, aby wypełnić miszkan swoją obecnością. Moc ośmiu jest mocą odrodzenia i regeneracji. Proces gojenia się, który uważamy za oczywisty, w rzeczywistości jest zjawiskiem nadprzyrodzonym.

Gdy poruszamy się w cyklu siedmiu a następnie ośmiu, oznacza to jedno i to samo. Jeśli Szabat jest siódmym dniem tygodnia, to ósmym dniem jest niedziela, a zarazem jest to pierwszy dzień tygodnia. Szabat jest niezwykle ważny i ma ogromne znaczenie, ale jak trudno nam powstrzymać wszystko na 25 godzin i o ileż trudniej jest zacząć wszystko od nowa w niedzielę rano. Każdego roku jesienią obchodzimy zakończenie czytania całej Tory w święto Simchat Tora. Co robimy, gdy tylko przeczytamy ostatni werset w ostatniej części Tory? Zaczynamy od nowa. Continue reading “Szmini – Osiem”