Szmini – Osiem

Siedem jest ważną liczbą w tradycji żydowskiej. Nasz czas odznaczamy w cyklu siedmiu. Odpoczywamy co siedem dni, ziemia odpoczywa co siedem lat, a po siedmiu cyklach siedmiu lat całe społeczeństwo się odnawia (cykle szmita i Jovel). Siedem reprezentuje objawienie się Boga w świecie przyrody, a osiem reprezentuje nadprzyrodzone, transcendentne siły świata przyrody.

Istnieje ogromna moc i świętość w koncepcji ośmiu. Z tego powodu, Bóg celowo wybrał ósmy dzień, aby wypełnić miszkan swoją obecnością. Moc ośmiu jest mocą odrodzenia i regeneracji. Proces gojenia się, który uważamy za oczywisty, w rzeczywistości jest zjawiskiem nadprzyrodzonym.

Gdy poruszamy się w cyklu siedmiu a następnie ośmiu, oznacza to jedno i to samo. Jeśli Szabat jest siódmym dniem tygodnia, to ósmym dniem jest niedziela, a zarazem jest to pierwszy dzień tygodnia. Szabat jest niezwykle ważny i ma ogromne znaczenie, ale jak trudno nam powstrzymać wszystko na 25 godzin i o ileż trudniej jest zacząć wszystko od nowa w niedzielę rano. Każdego roku jesienią obchodzimy zakończenie czytania całej Tory w święto Simchat Tora. Co robimy, gdy tylko przeczytamy ostatni werset w ostatniej części Tory? Zaczynamy od nowa. Continue reading “Szmini – Osiem”