BAR MICWA W SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ ANTIOQUIA W KOLUMBII

Poni?sze s?owa rabina Elada Villegasa na temat bar micwy jego syna Icchaka w Antioquia w Kolumbii m?wi? wiele o znaczeniu tego wydarzenia i jego wp?ywie na ich ?ycie na poziomie osobistym i wsp?lnotowym: ?Proces ?ycia to stanie w obliczu tera?niejszo?ci, z decyzjami dotycz?cymi przysz?o?ci. Ka?demu etapowi ?ycia religijnego ?yda towarzyszy? b?dzie t?sknota za ci?g?o?ci? ?ydowsko?ci… Read More BAR MICWA W SPO?ECZNO?CI ?YDOWSKIEJ ANTIOQUIA W KOLUMBII