?WI?TOWANIE “NOWEGO ROKU DRZEW”

?WI?TOWANIE “NOWEGO ROKU DRZEW”

?ydowskie ?wi?to Tu BiSzwat znane jest r?wnie? jako ?Nowy Rok drzew?. Podczas ?wi?towania w Izraelu i na ca?ym ?wiecie ludzie ciesz? si? r??nymi owocami – zw?aszcza tymi, kt?re nale?? do siedmiu gatunk?w Izraela (wymienionych w Torze). Innym powszechnym zwyczajem Tu BiSzwat jest sadzenie drzew. Jest to przes?anie dla przysz?ych pokole?, kt?re doceni? nasze dzisiejsze dokonania za kilkadziesi?t lat. Dbanie o natur? jest obowi?zkiem ?ydowskim na r?wni z nauk? Tory i modlitw?.

Nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie podczas ?wi?towania. Zobaczcie zdj?cia:

Spo?eczno?? Chazon Ish w Chile:

Spo?eczno?? Bnei Menasze w Mizoram:

Spo?eczno?? Shaar Haszamayim w Guatemali:

Spo?eczno?? Beit Toldot w Guayaquil, w Ecuadorze:

I nawet studenci z naszego Machon Milton w Jerozolimie:

Armenia, Salwador

Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

??d?, Polska, 21 stycznia ? spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi zebra?a si?, aby uczci? ?wi?to Tu B’Szwat specjaln? kolacj? zorganizowan? przez rabina ?odzi, wys?annika organizacji z Jerozolimy Shavei Israel .

W wydarzeniu wzi??o udzia? oko?o 25 os?b, w tym miejscowi ?ydzi i inni mieszka?cy ?odzi, kt?rzy twierdz?, ?e czuj? si? zwi?zani ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? i szukaj? okazji, by odwiedzi? synagog? dla kulturowych i religijnych do?wiadcze? ?ydowskich.

Read more