Potrzebna pomoc

Mimo, że Izrael zaczyna ponownie otwierać wiele miejsc pracy wciąż istnieją setki nowych imigrantów cierpiących na skutek koronawirusa. Shavei Israel kontynuuje dystrybucję paczek żywnościowych, kuponów do supermarketów i pomocy finansową dla Bnei Menasze, którzy przyjechali do Izraela z Indii, a także innych osób, które straciły pracę z powodu kryzysu związanego z pandemią. Ale potrzebujemy twojej pomocy! Wejdź na https://shavei.org/donations/corona/ i weź udział już dziś. Dzięki!

Parsza Tazria – Mezora

Zazwyczaj lubię omawiać kwestie etyczne i psychologiczne zawarte w cotygodniowych Parszach. Jednak w tym tygodniu nie mam wyjścia, muszę skupić się na przekazie praktycznym.

Parsza Tazria mówi o różnorakich cielesnych i duchowych dolegliwościach, przy czym większość tekstu opowiada o chorobie carat. Carat to przypadłość duchowa, powodowana przez Leszon Hara – mówienie źle o innych ludziach. Carat atakuje ciało, ubrania i domy. Nasza Parsza podaje trzy istotne, praktyczne nakazy dotyczące obecnego kryzysu zdrowotnego.

Po pierwsze: by chronić się nawet przed możliwością zakażenia, niezbędna jest kwarantanna, zachowanie dystansu i zakrywanie całej twarzy, łącznie z nosem. Jest to napisane bardzo wyraźnie. Po drugie: tylko ten, kto jest odpowiednio wykształcony w kierunku diagnozowania chorób może znieść kwarantannę. Nie mogą tego zrobić ani królowie, ani rabini – tylko ci, którzy bezpośrednio widzą efekty choroby. Po trzecie: niezbędna jest ceremonia, która oznaczy koniec kwarantanny i ponowne wejście do społeczności. To bardzo ważne przejście i potrzebna jest ceremonia, która nas przez ten proces przeprowadzi.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

Paraszat Ki Tisa

Skażenie to w tej chwili główny temat na całym świecie. Wszyscy – jednostki, całe miasta i państwa – próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń i co robić, gdy jesteśmy już zakażeni. W naszej Parszy mała grupa Dzieci Izraela zaczyna oddawać cześć fałszywym bóstwom i zajmować się innymi, podobnymi czynnościami. B!g przysyła Mojżesza, by zwalczył zakażenie, zanim obejmie ono pozostałą część Narodu, i Mojżeszowi się to udaje. Wspiera go plemię Lewitów. Wspólnie badają, jedno po drugim, Dzieci Izraela i nie znajdują skażenia. Mimo to Mojżesz wciąż boi się o zdrowie Narodu.

Widzimy, że są tacy, którzy mogą wejść w kontakt ze skażeniem i nie zakazić się. Dlaczego? Mojżesz nie był podatny na bałwochwalstwo, ponieważ znał B!ga bezpośrednio. Wszystko inne było dla niego oczywistym oszustwem. Lewici pełnili w Egipcie rolę kapłanów Izraela, dzięki czemu nie mieli kontaktu z bałwochwalstwem i także nie mogli mu ulec. Jednak u pozostałej części Narodu nawet najkrótszy kontakt mógł spowodować skażenie.

Jesteśmy codziennie bombardowani duchowymi zagrożeniami i truciznami, które często sami tworzymy. Nie ma jednak możliwości, by uniknąć ich wszystkich. Musimy być uczciwi wobec samych siebie i wiedzieć, którym jesteśmy w stanie się oprzeć, a których jednak należy unikać. Największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa nie jest ekspozycja na niebezpieczne substancje. Jest nim ignorancja, przez którą wierzymy, że damy radę oprzeć się wszystkiemu.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua