Paraszat Szlach – Grzech zaniechania

Paraszat Szlach – Grzech zaniechania

Co posz?o nie tak? Otrzymali misj?, by sprawdzi? owoce, ale tak?e ziemi?, ludzi i fortyfikacje. Wr?cili i zdali raport. Czeg?? tak strasznego si? dopu?cili, co by uzasadnia?o kar? ?mierci dla ca?ego pokolenia na pustyni? Co wi?cej, gdy por?wnamy inne grzechy dzieci Izraela, ten blednie w por?wnaniu z wielkim – z?otym cielcem. Za grzech z?otego cielca, w kt?rym ? jak wspomina Tora – ca?y nar?d bra? udzia? ta?cz?c dziko, chaotycznie i w podnieceniu, za kar? wystarczy?o w zasadzie jedynie ostrze?enie. Tymczasem za grzechy wys?annik?w, z kt?rymi ca?y nar?d ma niewiele do czynienia, kar? jest w gruncie rzeczy ?mier? podczas czterdziestu lat w?dr?wki po pustyni. O co tu chodzi?

Read more