Michael Freund w Radio w Jerozolimie

Nachum Segal z Nachum Segal Network przeprowadzi? na ?ywo w Jerozolimie wywiad z Michaelem Freundem, przewodnicz?cym i za?o?ycielem Shavei Israel, o aliji Bnei Menashe Aliyah i o ?ydach z Kaifengu z Chin. W trakcie wywiadu Michael poruszy? wa?ne kwestie dotycz?ce historii i obecnego statusu zaginionych i ukrytych spo?eczno?ci ?ydowskich na ca?ym ?wiecie. Wyja?ni? r??nice mi?dzy… Read More Michael Freund w Radio w Jerozolimie