Wesprzyj nas

Shavei Israel dociera do “zaginionych” i “ukrytych” ?yd?w na ca?ym ?wiecie. Od Polski po Peru i Barcelon? do Brazylii, Shavei Israel pomaga ?ydowskim potomkom ponownie po??czy? si? ze swoim ludem i pa?stwem Izrael.

Potrzebujemy twojej pomocy, aby kontynuowa? nasz? misj?. Mo?esz mie? wp?yw na ich los dokonuj?c wp?aty dzi?.

W Izraelu, datki mo?na przesy?a? na adres:

Shavei Israel
Am Veolamo 3
Jerozolima 9546303

Aby przekaza? darowizn? przelewem bankowym lub w kwestii innych pyta? prosimy o bezpo?redni kontakt z nami.