Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Dzie? Pami?ci Poleg?ych ?o?nierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu to izraelskie ?wi?to pa?stwowe, kt?re obchodzi si? od 1963 roku ku pami?ci ?o?nierzom poleg?ym za Izrael. Wypada ono zawsze 4 dnia miesi?ca Ijar. W ?ydowskim roku 5777, a gregoria?skim 2017 by?o to 1 maja. ?wi?to Pracy, zamkni?te sklepy i majowe nastroje w Polsce. W Izraelu opowie?ci o tych, kt?rzy zgin?li, o zmar?ych synach, braciach, c?rkach i matkach. O Izraelskiej historii i d??eniu do niepodleg?o?ci. O wielkim b?lu, ?zach i nadziei, ?e kolejny rok przyniesie mniej ofiar. Dwukrotnie wyj?ce syreny i minuta ciszy podczas, kt?rej wstaj? wszyscy Izraelczycy nie zale?nie od tego czy s? w domu, robi? zakupy, jad? autostrad? czy lec? samolotem. Publiczne palenie ?wieczek i zapalenie ich w domowych zaciszach. W Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej tzw. maj?wka nie przeszkodzi?a ??dzkim ?ydom w uczczeniu pami?ci swoich rodak?w. W poniedzia?ek wieczorem przy ul. Pomorskiej 18 uroczysto?ci zacz?to syren? oraz minut? ciszy. Potem zebrani pos?uchali opowie?ci Izraelczyka, kt?ry w wojsku s?u?y? 4 lata. M?wi? o s?u?bie wojskowej, o armii, o swoich wspomnieniach z tego czasu i o Izraelu. Potem pokazany zosta? film ?Walc z Baszirem?.

lecture-about-halacha-in-army-for-jom-hazikaron
Wyk?ad rabina Szychowskiego o prawie ?ydowskim dotycz?cym wojen i s?u?enia w armii

Po mocnym obrazie wojny w Libanie w 1982 roku wys?annik Shavei Israel rabin Dawid Szychowski powiedzia? kilka s??w o prawie ?ydowskim oraz o tym co halacha m?wi o wojnach, s?u?bie w wojsku oraz obronie swojego pa?stwa.

Gdy zapad? zmrok przynosz?c 5 dzie? miesi?ca Ijar nastroje z powa?nych zacz??y zamienia? si? w nastroje zabawowe. Ka?dy zapali? swoj? ?wieczk? i niebieskim ciastem przywitano dzie? Niepodleg?o?ci Izraela!

Gdy we wtorek Polacy na jeden dzie? wr?cili do pracy lub nadal odpoczywali korzystaj?c z kilku dni wolnego w GW? budowano namiot, montowano nag?o?nienie, czyszczono grila, robiono szasz?yki i zdobiono sale niebiesko-bia?ymi balonami, serpentynami i flagami z Gwiazd? Dawida. O 15.00 zacz??a si? impreza. Powoli schodzili si? go?cie patrz?c w niebo i zastanawiaj?c si? czy spadnie deszcz, czy woda zatrzyma si? w niebie daj?c spok?j urodzinowemu nastrojowi.

mangal-for-joma-haacmaut
Pyszny grill

Ok. 16.00 zapach grilla unosi? si? w ca?ym hotelu stoj?cym przy ul. Pomorskiej. Poniewa? przez chwil? niebo by?o czyste wszyscy wyszli na zewn?trz.

Na stoj?co od?piewano hymn Izraela czyli Hatikw? ? pomocne w wykonaniu by?o nag?o?nienie i podk?ad z youtuba.

Hatikwa ? hymn Izraela
Hatikwa ? hymn Izraela

Nast?pnie quiz poprowadzi? rabin Szychowski. Pytania by?y trudne i ?atwe, powa?ne i zabawne ? wszystko oczywi?cie na temat pa?stwa Izrael. Tym, kt?rzy pilnie odpowiadali rozdano nagrody w postaci ksi??ek, ?wiecznik?w, przypraw oraz chusteczek higienicznych, kt?re w zimnie bardzo si? przyda?y.

Quiz wiedzy o Izraelu
Quiz wiedzy o Izraelu

Gdy ju? wszyscy byli w bardzo urodzinowych nastrojach zacz?to je?? ? szasz?yki z kurczaka i wegetaria?skie, hamburgery, szasz?yki wo?owe ? do tego robione na miejscu przez Gan Eden Manufaktura Smaku sosy ? czosnkowy, chrzanowy oraz najlepszy z ostrej papryki. Po tym jak ch??d przedar? si? przez ubrania i sk?r? dochodz?c do ko?ci go?cie zacz?li wchodzi? do budynku, w kt?rym rozlano piwo, w?dk?, wino i whiski. Ok. 20.00 pojawi?y si? kolejne niebiesko-bia?e s?odko?ci ? tort ze ?wieczkami (liczb? 69) oraz babeczki z niebieskimi r??ami.

Dzieci z ?ydowskiego ?przedszkola? Matanel
Dzieci z ?ydowskiego ?przedszkola? Matanel

Wisienk? na imprezowym torcie oraz zako?czeniem imprezy by?y fajerwerki. Poszybowa?y w powietrzu kolorowe iskry wybuchaj?c g?o?no. Atrakcji by?o wiele. W imieniu rabina Dawida Szychowskiego oraz Gminy Wyznaniowej ?ydowskiej w ?odzi zapraszamy za rok!