Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Kiedy zbli?a si? ?wi?to Rosz Haszana wypowiadamy specjalne b?ogos?awie?stwa. Dla rodzin Antolineusa, Camargo i Maloof jest jedno b?ogos?awie?stwo, kt?re wyr??nia si? bardziej ni? jakikolwiek inne: zechut (przywilej) rozpocz?cia nowego ?ycia w Izraelu!

Te trzy rodziny z plemienia Bnei Anousim wraz z Rivk? Sisa, kt?ra sama przyby?a do Izraela, nale?? do dumnych nowych imigrant?w. Shavei Izrael pom?g? zrobi? im alij? z dalekiej Kolumbii. Teraz mijaj? dwa lata odk?d zamieszkali na Ziemi ?wi?tej jako jej pe?noprawni obywatele.

M??czy?ni Camargo i Maloof studiuj? obecnie w jesziwie. Ich dzieci s? w szkole. Pani Camargo otworzy?a mishpachton ? czyli prywatny ??obek – we swoim domu.

Rodziny Antolinez i Maloof pochodz? z Bello z okr?gu Antioquia w Kolumbii; Camargosa z Bogoty, a Rivka przyby?a z Cali. Dzisiaj poza tym, ?e pochodz? z tego samego rejonu, ??czy ich jeszcze jedno – wszyscy mieszkaj? w Ber Szewie.