Bnei Anousim i Ukryci ?ydzi z Polski w sukkotowym nastroju!

W zesz?ym tygodniu w miastach, w kt?rych s? ?ydowskie spo?eczno?ci budowano sza?asy. Zobaczcie fotografie z miejsc, w kt?rych s? nasi wys?annicy!

Zacz?li?my od Indii. Przenie?my si? teraz do Europy.

Najpierw ??d?,

Potem Krak?w?.

Nast?pnie Belmonte w Portugalii.

Teraz Ameryka P??nocna, gdzie odwiedzamy Bnei Anousim w Kolumbii?.

I ko?czymy na El Salvador.