Liczba ?ydowskich turyst?w w Portugalii ro?nie!

W ci?gu nieca?ych 20 lat liczba ?ydowskich turyst?w odwiedzaj?cych Portugali? przekroczy?a wszelkie oczekiwania. Instytut Portugalskiej Statystyki Narodowej odnotowa? w 2017 roku wzrost z 5 tys. nocleg?w do 105 tys.!

Wynika to z odradzaj?cej si? ?wiadomo?ci ?ydowskich korzeni, kt?ra pojawia si? w du?ej mierze dzi?ki dzia?alno?ci spo?eczno?ci Belmonte, wspieranej od lat przez Shavei Israel. Du?o pisali?my o tym na naszym blogu co przyci?gn??o wiele dodatkowych os?b! To nasz wielki sukces!

Nasz wys?annik, rabin Elisha Salas, udzieli? wywiadu dla portugalskiej telewizji, gdzie m?wi? o spo?eczno?ci Belmonte i jej obchodach ?wi?ta Pesach!? ??zobacz raport