WYSTAWA ZDJ?? BNEI MENASZE W SAFED

Nasza fotografka, Laura Ben-David, wykona?a tysi?ce zdj?? Bnei Menasze z Indii i Izraela . Mia?a mo?liwo?? pokazywania ich publiczno?ci na ca?ym ?wiecie. Jej najnowsza wystawa opowiadaj?ca histori? Bnei Menasze, by?a pokazana podczas inauguracji GATI? Festival of Arts w Safedzie podczas tegorocznego ?wi?ta Pesach.

KONTYNUACJA