ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel chce sprowadzi? 250 os?b z Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest Jeremiasz Hnamte, rodowity Mizoram. Jest on bardzo podekscytowany spe?nieniem swojego marzenia i powrotem do krainy swoich przodk?w.

60-letni Jeremiasz jest przedstawicielem spo?eczno?ci Chovevei Tsion w stanie Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach. Cz??? jego rodziny zrobi?a ju? alij?. Dzisiaj jego c?rka i jej dzieci mieszkaj? w Nazareth Illit tak samo jak jego matka i siostry. Jeremiasz z ?on? Tamar i swoimi dzie?mi pozosta? w Indiach, staraj?c si? prowadzi? styl ?ycia religijnego ?yda.

Do tak wielkich zmian jak przeprowadzka do innego pa?stwa nak?oni? Jeremiasza dziadek, kt?rego zachowaniem si? zainspirowa?. Dziadek swego czasu postanowi? dosta? si? do Izraela z Mizoramu pieszo.  W p??niejszych latach rodzina przekaza?a gminie swoj? ziemi? na budow? mykwy.

Przeprowadzka do Izraela jest znacz?cym krokiem dla ca?ej rodziny. ?Tak powinno by?? – wyja?nia Jeremiasz – ?Pomimo wszystkich trudno?ci jakie napotykamy w Indiach, gdy chcemy je?? koszernie czy przestrzega? szabat nadal wierzymy w naszego B-ga i ta wiara w Niego pomog?a nam do tej pory przetrwa? wszystkie trudno?ci. Ale czas wraca? do domu, do Syjonu?.

*****************************

Wspieraj alij? Bnei Menasze robi?c wielka r??nic?! Alija Esther, jej rodziny oraz innych Bnei Menasze jest przez nas wspierana. Ka?da Wasza wp?ata pomo?e w tym nam. Koszt imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co pokrywa niekt?re pocz?tkowe koszty absorpcji. Za ka?de zebrane 1000 USD Esther lub inna osoba z Bnei Menasze powr?ci do Syjonu.