?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

Przewodnik po ?wi?cie ?wiate? zawiera b?ogos?awie?stwa i pie?ni tradycyjne, kt?re ?piewa si? podczas zapalania ?wiec Chanuka. Wszystko jest w j?zyku hebrajskim, a tak?e z polskimi t?umaczeniami i transliteracj? tekstu.

Ta ksi??ka jest w j?zyku polskim i hebrajskim, ale mo?esz j? doda? do koszyka na tej angielskiej stronie, kup.

Mo?esz tak?e pobra? ksi??k? za darmo tutaj.

Skontaktuj si? z nami w sprawie zam?wie? hurtowych lub zni?ek edukacyjnych. Obrazy s?u?? wy??cznie do wy?wietlania i mog? nie odzwierciedla? dok?adnie produktu dostarczonego do Ciebie.