CHANUKA DOOKO?A ?WIATA – 2019/5780

Jak zawsze w miesi?cu Kislev nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie s? zaj?te dekorowaniem, zapalaniem ?wiec, ?piewaniem piosenek, dzieleniem si? prezentami, graniem w dreidla, jedzeniem pysznych przysmak?w i oczywi?cie zapalaniem ?wiec. Dzi?ki fotografiom, kt?re nam przes?ali mo?emy zobaczy? jak ?wi?towano Chanuk?.

Obejrzyj te zdj?cia i ciesz si? u?miechem i niepowtarzalnym smakiem, jaki ka?da spo?eczno?? nadaje ?wi?tuj?c Festiwal ?wiat?a!

ZOBACZ ALBUM