Polska impreza w Jerozolimie

Pi?tej nocy Chanuki Shavei Israel zorganizowa?o specjaln? imprez? dla polskich ?yd?w w Centrum Ma’ani w Jerozolimie. Spora grupa Polak?w, zar?wno mieszkaj?cych na sta?e w Izraelu, jak i odwiedzaj?cych Ziemi? ?wi?t? cieszy?a si? obecno?ci?, a? dw?ch by?ych wys?annik?w Shavei Israel: rabina Izaaka Rappaporta i rabina Boaza Pasha oraz obecnego emisariusza w ?odzi rabina Dawida Szychowskiego. Na imprezie by?a r?wnie? obecna Bogna Skoczylas ? nasza wieloletnia wsp??pracownica i t?umaczka.

Rabin Rappaport uroczy?cie zapali? ?wieczki Chanukowe, a uczestnicy byli zachwyceni ksi??eczk? po polsku wydan? przez Shavei Israel specjalnie na ?wi?to Chanuka. Na koniec by?y p?czki i prezenty.

Po tym, jak wszyscy usiedli i delektowali si? specjalnymi przysmakami Chanukowymi, rabin Rappaport powiedzia? kilka s??w Tory, a rabin Pash poprowadzi? quiz. ?piewano i rozmawiano przy serdecznym ?lechaim?. Uczestnicy zgodnie uznali, ?e ?wietnie si? bawili i ?e ju? si? nie mog? doczeka? kolejnego spotkania.