Parsza Teruma

Parsza Teruma wprowadza nas w pi?ciotygodniow? podr?? do Namiotu Spotkania. Wy??czaj?c kr?tkie interludium w Parszy Ki Tisa, nie b?dziemy ustawa? w czytaniu o materia?ach, wymiarach i konstrukcji Miszkanu a? do ko?ca Ksi?gi Wyj?cia. Godne uwagi, ?e tak du?a cz??? Tory po?wi?cona jest Namiotowi Spotkania, poniewa? s?owa nie mog? tego w?a?ciwie opisa?. To nie hiperbola. Na pocz?tku Parszy B!g m?wi Moj?eszowi, ?eby budowa? Miszkan zgodnie z obrazem, kt?ry mu poka?e. Moj?esz, cho? s?ysza? instrukcje wprost od B!ga, musia? zobaczy? model projektu, by go zrozumie?. To istota Tory Ustnej i ?ydowskiej tradycji. Judaizmu nie mo?na pozna? z tekstu, nagrania czy nawet z filmu. Judaizmu trzeba do?wiadcza?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska