Parsza Waijkra

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie trzeciej Ksi?gi Tory – Ksi?gi Kap?a?skiej. R??ni si? ona od poprzednich, poniewa? prawie nie ma w niej opowie?ci. Po dw?ch Ksi?gach pe?nych akcji, Ksi?ga Kap?a?ska m?wi nam co robi?, a nie co si? wydarzy?o. Przedstawia ona zatem przerw? w dzia?aniu. Tytu? naszej Parszy brzmi ?Waijkra? – ?I zawo?a??. B!g zawo?a? Moj?esza, by wszed? do Miszkanu i odebra? instrukcje.

Po miesi?cach w?drowania, zbierania si?, tworzenia i budowania przyszed? czas, by zrobi? przerw? i odebra? instrukcje. Na podobie?stwo B!ga zostali?my stworzeni, by tworzy?. Us?ysze? wezwanie, wej?? do ?rodka i powstrzyma? ten impuls – oto wyzwanie dla Moj?esza w tym tygodniu. Zanim Izrael m?g? uzyska? dost?p do domu B!ga, musieli?my nauczy? si? po co to jest. Musieli?my si? zatrzyma?, us?ysze? wezwanie i wej?? do ?rodka. Oby?my znowu znale?li t? si??.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua