Paraszat Dwarim

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie ostatniej Ksi?gi Tory – Dwarim (Ksi?ga Powt?rzonego Prawa). Dwarim znaczy po hebrajsku: s?owa. Parsza Dwarim czytana jest zawsze w Szabat przed Tisza B?Av, nazywanym Szabat Hazon. Hazon oznacza widzenie. Nazwa ta pochodzi od pierwszego s?owa proroctwa czytanego w tym tygodniu – wizji Jeremiasza. Szabat poprzedzaj?cy najsmutniejszy dzie? w roku to Szabat s??w i objawienia. Tisza B?Av jest dniem ?a?oby i popio??w. Miejsce ca?kowitej straty mo?e by? tak?e miejscem ca?kowitej jasno?ci, mo?e by? przestrzeni? dla wizji. Tam, gdzie wszystko jest zniszczone, wszystko jest przecie? mo?liwe. Naszym wyzwaniem nie jest przyjmowanie objawienia, ale t?umaczenie wizji na s?owa i dzielenie si? nimi z innymi.?

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoszua

t?um. Jojo Wrze?niowska