Sukot dooko?a ?wiata 5781 / 2020

Jak co roku, z rado?ci? dzielimy si? fotografiami z przygotowa? do ?wi?ta Sukot. Budowa sza?as?w trwa w naszych wsp?lnotach na ca?ym ?wiecie w??czaj?c oczywi?cie Izrael!

Jedn? z ciekawszych rzeczy w pracy ze spo?eczno?ciami ?ydowskimi rozsianymi po wszystkich kontynentach jest obchodzenie ?wi?t.?Rzut oka na tradycje, kultur?, r??norodno?? i styl ?ycia ka?dej z tych wyj?tkowych grup przypomina nam co na prawd? oznacza ?70 twarzy Tory??!?Zobacz jak powstawa?y niekt?re sza?asy oraz zerknij na pi?kne lulawy i etrogi.

Niebawem wi?cej zdj??.