Izrael szczepi

Nowi imigranci 257 cz?onk?w Bnei Menasze, kt?rzy przeprowadzili si? do Izraela i obecnie przebywaj? w naszym centrum absorpcyjnym w Nordiya (niedaleko Netanji). S? zaanga?owani w wiele rzeczy, takich jak nauka hebrajskiego, formalna konwersja na judaizm i przygotowywanie si? do nowego ?ycia w Ziemi ?wi?tej.

Poniewa? zrobili alij? w tym najbardziej niezwyk?ym okresie czyli pandemii, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia kwalifikuj? si?, jak ka?dy inny Izraelczyk, do otrzymania nowej szczepionki przeciwko koronawirusowi. W tym tygodniu pierwsi z nich otrzymali swoje szczepienia i s? dumni z tego, ?e tym samym do??czyli do reszty 10% zaszczepianych w Izraelu.

Oby?my szybko zobaczyli koniec pandemii.