Paraszat Zachor

Parszat Zachor z księgi Dwarim jest czytana w Szabat przed Purim niezależnie od rocznego cyklu czytania tory.

„Przypomnijcie sobie, co Amalek uczynił wam, gdy byliście zmęczeni i gdy pozostawaliście w tyle podczas wyjścia z Egiptu.  Gdy zamieszkacie w ziemi, wymażcie pamięć o Amaleku”.

Micwa wspominania Amaleka jest najbardziej znaczącą micwą geopolityczną w Torze.  Istnieją micwy polityczne, takie jak mianowanie króla, a także prowadzenie wojny w celu podbicia ziemi Izraela.  Są to jednak wewnętrzne micwy polityczne – to jest to, co my jako naród musimy zrobić, aby się osiedlić i rządzić sobą.  Pamięć o Amaleku ma charakter geopolityczny, wyrażający stosunek do innego narodu.  A jego przesłanie jest szczególnie aktualne w tym roku.  Istnieją narody, które są złe.  Trzeba im się przeciwstawić.  Choć szanujemy wszystkich ludzi, nie szanujemy wszystkich czynów.  I chociaż micwa polega na pamiętaniu o Amaleku, drugi werset wymaga nie tylko postawy, ale i działania, aby wyeliminować zło.