Portugalska Inkwizycja opisana w manuskrypcie odnalezionym w Izraelskiej Bibliotece Narodowej

Izraelska Biblioteka Narodowa odnalazła rzadki XVIII-wieczny tekst opisujący portugalską inkwizycję

Autor tekstu Michael Horovitz oraz pracownicy  Times of Israel. Artykuł ukazał się w Times of Israel 7 Lipca 2022 roku

Osiemnastowieczny dokument szczegółowo opisujący działalność portugalskiej inkwizycji, która karała ludzi za podtrzymywanie żydowskich tradycji i popełnianie innych wykroczeń, został odnaleziony przez Bibliotekę Narodową Izraela i udostępniony online, ogłosiła biblioteka.

Centralne Archiwum Historii Narodu Żydowskiego biblioteki upubliczniło w tym miesiącu 60-stronicowy dokument napisany po portugalsku, który głównie wspomina publiczne przesłuchania i egzekucje odbywające się w latach 1540-1669, większość z nich w Lizbonie, zwane autos-da-fé, które były przeprowadzane przez Kościół katolicki. Rękopis został znaleziony w archiwach biblioteki.

Ofiary wyszczególnione w dokumentach to głównie świeżo nawróceni chrześcijanie oskarżeni o zachowanie żydowskich zwyczajów, ale także “starzy chrześcijanie” uznani za winnych popełnienia aktów “sodomii, bigamii, posiadania zakazanych ksiąg i świętokradztwa” – czytamy w oświadczeniu biblioteki.

Inkwizycja rozpoczęła się w 1536 roku, jako odpowiedź na falę przymusowo nawróconych Żydów przekraczających granice kraju z sąsiedniej Hiszpanii, gdzie uciekali przed podobnymi okrucieństwami. Przesłuchania i egzekucje trwały przez ponad dwa stulecia i były uważane za akty pokuty dla oskarżonych. Publiczne widowiska przyciągały tłumy, które przychodziły oglądać brutalne egzekucje, podczas których tzw. grzesznicy byli paleni żywcem przez władze.

Dyrektor archiwum, dr Yochai Ben-Ghedalia, powiedział, że rzadkie znaleziska “rzucają światło na realia złożonego rozdziału w historii Żydów” i rygorystyczną naturę egzekwowania zasad przez kościół.

“Mamy nadzieję, że nowo odkryty dokument pomoże uczonym lepiej zbadać ten ciekawy i trudny okres historii” – dodał.

Począwszy od 2015 roku Portugalia i Hiszpania ogłosiły, że każdy, kto może udowodnić, że pochodzi z rodziny Żydów Sefardyjskich, którzy zostali wypędzeni z Półwyspu Iberyjskiego począwszy od 1492 roku w wyniku inkwizycji – może ubiegać się o obywatelstwo.

W marcu 2020 roku portugalski parlament zatwierdził coroczny dzień pamięci o ofiarach okrucieństw. Dzień ten został ustalony na 31 marca każdego roku.

Strona z rękopisu opisującego procesy autos-da-fé w Lizbonie w latach 1540-1669, podczas portugalskiej inkwizycji. (Dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej Izraela)