Paraszat Wajechi

Nasza parasza opisuje epizod, który wydaje się trochę dziwny. Tora mówi o Jaakowie, że “Zawołał swego syna Józefa i powiedział mu: „Proszę, połóż twoją rękę pod moim udem” (rozdział 47, werset 29).

Rabin Shmuel Alter, urodzony w Wiedniu w 1885 r. zadaje pytanie, które wszystkim wpada do głowy. Dlaczego Jaakov chciał, aby Josef położył rękę pod jego udem? Co to ma znaczyć?

Podczas pobytu Jaakowa w Egipcie Josef hojnie wspierał ojca i całą rodzinę. Leżąc na łożu śmierci Jaakow zaczął się martwić o przyszłe relacje między Josefem a jego braćmi. Jaakow pomyślał, że choć Józef był wielkim cadykiem, jego uczucia zranienia przez braci mogą zwyciężyć. Możliwe, że po śmierci Jaakowa Josef nie będzie tak dobrze traktował swoich braci z powodu tego, co mu się przydarzyło!

W trosce o dobro swoich dzieci Jaakow powiedział do Josefa: proszę połóż „jadecha” – „twą rękę” = twoje hojne wsparcie – „tachat jerechi” – „pod moim udem = na moją rodzinę, która mnie przeżyje i zamieszka razem z tobą w Egipcie.” W innym miejscu w Torze widzimy, że Tora opisuje potomków człowieka, jako “jocei jerecho” – „[ludzie, którzy] wychodzą z jego uda”.

Po powrocie z pogrzebu Jaakowa bracia obawiali się, że Josef będzie miał urazę do nich z powodu dawnych cierpień, co wywoła u niego wrogość. Dlatego wysłali posłańca do Josefa mówiąc: „Twój ojciec rozkazał przed śmiercią:„ Proszę, odpuść zło, które wyrządzili ci twoi bracia ”” (rozdział 50, wersey 15-17). Wielu pyta: „Kiedy Jaakov złożył tę prośbę?” Zgodnie z powyższą interpretację Rabina Altera bracia mogli to wywnioskować z prośby Jaakowa skierowanej do Josefa w sprawie dobra jego braci.

Życzę dobrego dnia,

Rabin Icchak Rapoport