Parszat Eikew

Jesteśmy teraz w trzeciej Parszy Dewarim, ostatniej księdze Tory. Jest to trzecia i ostatnia

Parsza, w której Mojżesz opowiada historię Izraela Dzieciom Izraela. W każdej z trzech

Parsz Mojżesz mówi konkretnie o trzech wydarzeniach, które miały duży wpływ na Dzieci

Izraela. W pierwszym tygodniu wspomina grzech szpiegów, w drugim tygodniu opowiada o

Dziesięciu Przykazaniach i objawieniu na Synaju, a w tym tygodniu mówi nam o grzechu

Złotego Cielca.

Nazwa naszej Parszy pochodzi od drugiego słowa użytego w jej treści. Tora używa słowa

,,Ekew”, aby opisać sposób, w jaki przestrzegamy micw. Nie jest do końca jasne, jakie jest

jego znaczenie. Raszi, jedenastowieczny komentator Tory, łączy ten termin ze słowem

oznaczającym kostkę, ,,Akav’’. Mówi on, że Tora odnosi się do pomniejszych micw, które są

deptane,a jeśli będziemy na nie uważać, zasłużymy na błogosławieństwo płynące z nich.

Słowo, które najbardziej kojarzy mi się z ,,Ekew’’, to ,,Laakow’’, ,,cofać’’ się lub

,,wstrzymywać’’. Micwy tak właśnie działają, stojąc na przeszkodzie, by wszystko szło gładko

i w odpowiednim czasie. Wczoraj wieczorem wszyscy byliśmy gotowi do opuszczenia domu

mojego przyjaciela, spakowani, z dziećmi za rękę, kiedy przypomnieliśmy sobie, że nie

odmówiliśmy Birkat Hamazon. Więc zamiast uporządkowanego wyjścia usiedliśmy przy

stole i pomodliliśmy się razem.

To zakłócenie jest duchową mocą, którą micwy wkładają w nasze ręce. Życie toczy się

szybko, a my staramy się za nim nadążyć. Życie, zwłaszcza z dziećmi, to maraton od

jednego wydarzenia do drugiego, cały czas zmieniając lokalizację. Aby osiągnąć to, co

musimy zrobić, musimy być zawsze w ruchu. Micwy wiążą ten proces, wrzucają do niego

wszelkiego rodzaju szczegóły, które sprawiają, że efektywne działanie staje się odległym

marzeniem. Myślę o godzinach spędzonych na poszukiwaniu koszernego jedzenia lub o

tym, jak trudno jest zaplanować wakacje w czasie szabatu.

Te wyboje na ścieżkach i przerwy w postępie dają nam czas, aby naprawdę cieszyć się tym,

co robimy i dzielić się tym z innymi. Micwy zmieniają kształt naszego życia, zakłócając rytm,

w którym żyjemy. Jednym z błogosławieństw obiecanych nam przez Torę za przestrzeganie

micw jest długość dnia, co nie oznacza długiego życia, czyli długości lat. Długość dni to dni,

które są długie, w których każda chwila jest pełna znaczenia.

Micwy obiecują życie pełne znaczenia i błogosławieństwa nie dlatego, że ułatwiają życie, ale

wręcz przeciwnie. Wypełniając nasze życie komplikacjami i dodatkowymi rozważaniami,

dają nam szansę na przeżycie naszego życia w przeciwieństwie do zwykłego płynięcia z

prądem. Wszyscy możemy zasłużyć na życie o zmniejszonej wydajności i zwiększonym

znaczeniu, jeśli tylko pozwolimy micwom trochę nas zatrzymać.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua