MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

W oczekiwaniu na Wielkie ?wi?ta czyli Rosz Haszana i Jom Kippur spo?eczno?ci ?ydowskie na ca?ym ?wiecie zanurzaj? si? w studiach, modlitwie i duchowych przygotowaniach. Spo?eczno?ci Bnei Anousim w Ameryce Po?udniowej nie s? wyj?tkiem; w szczeg?lno?ci cz?onkowie Bnei Anousim z Chile uczestniczyli w specjalnym maratonie studiowania Tory, kt?ry trwa? 8 godzin! Program obejmowa? nauk? i dyskusje,… Read More MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw. Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei… Read More PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

W sam? por? na nasz coroczny toast z okazji ?ydowskiego nowego roku Shavei Israel ?Ma’ani Centre? we wsp??pracy z izraelskim Ministerstwem Kultury i Sportu, otworzy?o pi?kn? wystaw? fotograficzn? ?Z Indii do Izraela: Podr?? fotograficzna? ze wspania?ymi pracami Laury Ben-David i Dr. Yehuda Schwartza. Zdj?cia po?wi?cone s? spo?eczno?ci Bnei Menasze w Manipur i Mizoram oraz ich… Read More IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel chce sprowadzi? 250 os?b z Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest Jeremiasz Hnamte, rodowity Mizoram. Jest on bardzo podekscytowany spe?nieniem swojego marzenia i powrotem do krainy swoich przodk?w. 60-letni Jeremiasz jest przedstawicielem spo?eczno?ci Chovevei Tsion w stanie Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach. Cz??? jego rodziny zrobi?a ju?… Read More ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA