Paraszat Ki Tece

“Tutaj nie przep?dza si? Boga, tutaj nie u?ywamy urz?dze? internetowych”. “Ka?dy kto korzysta ze smartfona jest niezdatny do bycia ?wiadkiem na ?lubie”. “Posiadacz ajfona jest nazywany z?oczy?c?”. Z drugiej strony: “Widzia?e? ten wypadek na youtube?”. “Ale hardkorowy filmik, ohyda! Zobacz sobie”.

Paraszat Behaalotcha

Nied?ugo Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej. Kto wygra? Nie wiemy, ale pewne jest, ?e ka?dy chc? zdoby? pierwsze miejsce. Kto pierwszy ten lepszy, jak m?wi powiedzenie rodem z d?ungli. Ca?y ?wiat pod??a za tym co pierwsze, nowe i ?wie?e. Przyjrzyjmy si? co na ten temat m?wi Tora.

Paraszat Wajechi – Tora naszym domem

Czcigodni Praojcowie, Awrahamie, Icchaku i Jakowie! By?o fantastycznie, dzi?kujemy i do zobaczenia za rok. Fragment Tory na ten tydzie? jest ostatni? parsz? ksi?gi Bereszit. Opowie?? o rodzinnych korzeniach narodu ?ydowskiego dobiega ko?ca. Wr?cimy do tej opowie?ci za kilka miesi?cy, oczywi?cie z Bo?? pomoc?, ale dzi? i w najbli?szych dniach mo?emy postara? si? zebra? owoce naszej… Read More Paraszat Wajechi – Tora naszym domem

Paraszat Ekew

Zaraz na pocz?tku parszy Ekew wymieniane s? zalety Erec Israel. Czytamy tam: Gdy? Pan, B?g tw?j, wprowadza ci? do ziemi pi?knej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i ?r?d?a tryskaj? w dolinie i na g?rze; Do ziemi pszenicy, j?czmienia, winnej latoro?li, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu;