“MACHON MILTON niebawem wystartuje”

Ten tydzie? by? powodem do ?wi?towania. Pracownicy Shavei Israel do??czyli do kilku rabin?w i nauczycieli witaj?c dziesi?ciu uczni?w z ca?ego ?wiata, kt?rzy maj? jedn? wa?n? wsp?ln? cech?: wszyscy zdecydowali si? przy??czy? do wiary ?ydowskiej! S? oni pierwszymi studentami zupe?nie nowego Machon Milton, angielskoj?zycznego Ulpan Giyur (kurs konwersji na judaizm), kt?ry Shavei Israel i jego partner… Read More “MACHON MILTON niebawem wystartuje”

WYSTAWA ZDJ?? BNEI MENASZE W SAFED

Nasza fotografka, Laura Ben-David, wykona?a tysi?ce zdj?? Bnei Menasze z Indii i Izraela . Mia?a mo?liwo?? pokazywania ich publiczno?ci na ca?ym ?wiecie. Jej najnowsza wystawa opowiadaj?ca histori? Bnei Menasze, by?a pokazana podczas inauguracji GATI? Festival of Arts w Safedzie podczas tegorocznego ?wi?ta Pesach. KONTYNUACJA

SHALVA BAND – I PIOSENKARKA BNEI MENASHE SINGER ? WYST?PI? PODCZAS EUROWIZJI

Nie by?o to dok?adnie to, na co wszyscy mieli nadziej?, ale Shalva Band, a wraz z ni? Dina Samte, piosenkarka z plemienia Bnei Menashe, b?d? mieli moment chwa?y w p??fina?ach Eurowizji. Zesp?? z?o?ony z niepe?nosprawnych m?odych os?b chwyci? za serca izraelskiej publiczno?ci swoj? piosenk? w Izraelskiej telewizji w programie Kochav Haba w Izraelu gdzie wybiera… Read More SHALVA BAND – I PIOSENKARKA BNEI MENASHE SINGER ? WYST?PI? PODCZAS EUROWIZJI

Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genealo?ka, pisarka i propagatorka ?ydowskiego dziedzictwa z P??wyspu Iberyjskiego oraz dobry przyjaciel Shavei Israel, Genie Milgrom, otrzyma?a z Jerozolimy bardzo presti?owy Medal Czterech Sefardyjskich Synagog. Ten zaszczyt zosta? jej przyznany w ostatni tydzie? Zamora w Hiszpanii, gdy wyg?osi?a przem?wienie na temat diaspory jej przodk?w z Fermoselle, w regionie Zamora w Hiszpanii. Przewodnicz?cy Sefardyjskiej Rady Wsp?lnot… Read More Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy