Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion – wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion? Wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel Podczas niedawnego spotkania Minister Aliji i Absorbcji Penina Tamanu-Shata o?wiadczy?a Michaelowi Freundowi, ?e ??realizuje plany sprowadzenia, z p??nocno-wschodnich Indii do Izraela kolejnych 722 cz?onk?w spo?eczno?ci Bnei Menasze. W ci?gu ostatnich dw?ch dekad Freund – za?o?yciel i prezes Shavei Israel ? sta?… Read More Sprowadzanie do domu jednego z zaginionych plemion – wywiad z Michaelem Freundem, za?o?ycielem Shavei Israel

“Jeden nar?d, wiele twarzy”

Michael Freund jest za?o?ycielem i przewodnicz?cym Shavei Israel ? www.shavei.org. Jest to organizacja z siedzib? w Jerozolimie, kt?ra pomaga “zaginionym ?ydom” w d??eniu do powrotu do narodu ?ydowskiego. Shavei Israel dzia?a w dziewi?ciu krajach z r??nymi spo?eczno?ciami, w tym Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii; Bnei Anousim (zwanych “Marranos”) z Hiszpanii, Portugalii i Ameryki Po?udniowej; z… Read More “Jeden nar?d, wiele twarzy”

FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI

Je?li spojrzymy wstecz patrz?c na ostatnie 70 lat, zobaczymy wyra?nie, ?e niekt?re z najbardziej poruszaj?cych moment?w naszego narodu by?y tymi, kt?re dotyczy?y ratowania ?ydowskich spo?eczno?ci diaspory. Ale ile m?odsze pokolenie zna lub w pe?ni docenia te niezwyk?e opowie?ci? W anna?ach wsp??czesnej historii ?ydowskiej niewiele opowie?ci jest tak epickich, jak i inspiruj?cych, jak zes?anie wygna?c?w z… Read More FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI